17.000 m2 terminaltak

Nye Flesland Bergen flyplass : Lett-Tak Systemer

Lett-Tak har inngått avtale med LAB AS om levering av 17 000kvm tak på Nye Flesland Flyplass. Produksjonen starter første kvartal 2015, og vil pågå til etter sommeren. Erfaringen vi har fra andre lignende prosjekter, og da først og fremst på Gardermoen, med utbyggelsen av PIR, medfører at vi er foretrukket som leverandør på flyplasser i hele Norge, og har bare de 2 siste årene deltatt på 4 ulike flyplassutbygginger med gode resultater.

Tilbake til aktuelt