Trigonometrisk utfordring

Pir Nord Oslo Lufthavn Gardermoen : Lett-Tak

Illustrasjon: «Nordic — Office of Architecture

Lett-Tak leverer takelementer til den nye piren på Oslo Lufthavn Gardermoen, Pir Nord. Lett-Tak er underleverandør til Kruse Smith på prosjektet i gruppen med ansvar for fasaden. Så langt har Lett-Tak montert 8.000 m² av totalt 17.000m². Prosjektet forventes ferdigstilt i uke 10 2015. «Et veldig utfordrende og spennende prosjekt», sier prosjektingeniør Mattias Holmbäck, «hvor vi måtte finne løsninger til store trigonometriske utfordringer». Arkitektene måtte bruke et bildesign-program for å få på plass alle detaljene.

Spesielt med dette prosjektet er mengden vridde takelementer pga krummingen på bygget. Vridning av takelementene blir gjort på byggeplassen av Lett-Taks egne montører. Lett-Tak var først ute i Norge med vridning med sammesatte komponenter i 3D-modell. På dette prosjektet har hele Lett-Tak vært involvert, fra salg til montasje. «Det som er gøy med slike prosjekter er at man må til med nytekning», sier Mattias Holmbäck.

[two_col_left]Pir Nord Oslo Lufthavn Gardermoen : Lett-Tak
[/two_col_left][two_col_right]Pir Nord Oslo Lufthavn Gardermoen : Lett-Tak[/two_col_right]