Ofte stilte spørsmål fra entreprenører

Ofte stilte spørsmål fra entreprenører

Takarbeider fra Lett-Tak

Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene vi får fra entreprenører, og svarene på disse.

Vi setter stor pris på din interesse for våre produkter og tjenester. Under har vi svart på de vanligste spørsmålene vi får fra entreprenører.

Spørsmål og svar

Ja, når det brukes Lett-Tak elementer i en takkonstruksjon vil takelementene, sammen med et fornuftig prosjektert avstivningssystem, kunne fungere som en avstivende skive.

Ja. Lett-Tak er designet hovedsakelig kun for å overføre skjærkrefter i takskiven. Momentkrefter (og tilhørende strekk- og trykk-krefter som oppstår i flenser, ref. bjelketeori) må derfor tas av randkonstruksjonen. For at vegger og tak skal fungere godt sammen, må randkonstruksjonen være kontinuerlig (doble sviller m. omskjøt, sammenkoblet stål e.l.).

Vi mener at avstivende skive er et bedre begrep fordi noen forstår begrepet stiv skive helt bokstavelig som en uendelig stiv (horisontal-)skive. Ingen takskiver, verken betong-, stål- eller Lett-Takskiver er helt stive, men noen typer er stivere enn andre. Lett-Takskiven består av 15 – 21 mm kryssfiner og er mer fleksibel enn f.eks. en skive av hulldekker, men vil allikevel i de fleste tilfeller sammen med det øvrige globale avstivningssystemet (søyler, bjelker og vindkryss) ha mer enn tilstrekkelig stivhet til å ivareta funksjonen som horisontalavstivende komponent i et bygg. Spesielt sårbare punkter (f.eks. glassfasader i slanke bygg) kan ivaretas lokalt ved behov. Felles for alle typene av takskiver nevnt over er at de bare tar skjærkraft. Momentet i skiven bæres av randbjelker eller randarmering. Les mer om Lett-Tak Classic som avstivende skive her.

I utgangspunktet trenger vi: tegningsgrunnlag, IFC-filer og laster (ta kontakt med oss selv om ikke alt dette er på plass for rådgivning). Se komplett oversikt over nødvendig dimensjoneringsgrunnlag her.

Det er bestillers RIB som tar seg av dette, og vi trenger å motta det innen de angitte fristene. Fristene oppgis i ordrebekreftelser og kontrakt, samt i oppstartsmail.

Ja, Lett-Tak takelementer har hard overflate og er ideelt for montering av alle typer solcellestativer og andre installasjoner uten at det går på bekostning av isolasjonsevne, tetthet, folie eller tekking. Om du vurderer solceller på et eksisterende tak må taket sjekkes for ekstra påført last, og vi anbefaler samtidig en befaring for å sjekke takets tilstand.

Dette er helt avhengig av spennlengder og laster påført taket. Det er også mulig å forsterke takløsningen utover krav for å redusere nedbøy til et minimum.

Alle tak med fall anbefales snøfangere. Det er forskjellige regler knyttet til valg av tekking, og bestiller må undersøke dette ved behov. På Lett -Tak kan de montreres rett i kryssfiner etter montasje av elementene.

Lett-Tak kan benyttes på alle takvinkler. Ta kontakt med oss for avklaringer rundt byggeprosjektet ditt.

Sprinkler kan fint festes i Lett-Tak (ihht. krav fra NS-EN 12845:2004), men det er noen forutsetninger:

  • Rør må være av dimensjon <ø50mm.
  • Last av sprinkler inngår i takets opphengslaster. Det må derfor ikke henges opp mer last i taket enn det det globalt er dimensjonert for. Vanligvis er dette antatt 0,3 kN/m2, men dersom dette ikke er tilstrekkelig for oppheng av himling, sprinkler m.m., kan det bety et tillegg for forsterkning av bæreprofiler.
  • Dokumentasjon av opphengspunktets bæreevne overfor relevant myndighet forblir ansvaret til sprinkleransvarlig eller utførende.

Dokumenterte uttrekkstester viser at kapasiteten i Lett-Tak er langt over 200 kg pr. punkt (som er kravet i NS-EN 12845:2004), gjort med vippeankre fra våre tester. Hvorvidt denne dokumentasjonen er tilstrekkelig er altså opp til sprinkleransvarlig å vurdere. Merk at oppheng av sprinkler vil punktere takets dampsperre, ettersom det må gjøres i takets bæreprofiler (som er over dampsperren). Det er da utførendes ansvar å ivareta endelig løsning og tetting.

Nei, vi har valgt å ikke knytte oss til en leverandør og har derfor ikke kjørt noen godkjenningsprosess. Imidlertid har vi testet noen typer skruer og vippeanker i Lett-Takelementet, og har laget en rapport med bruddlaster for disse. Denne kan brukes som en del av utførendes dokumentasjon hvis godkjenningsmyndigheten aksepterer det.

Noe, men dette må tas ved hvert enkelt tilfelle.

Noe, men dette må tas ved hvert enkelt tilfelle.

Takløsningen blir dimensjonert etter gjeldende lover og foreskrifter med bakgrunn i oppgitte laster i prosjektet. Laster blir normalt oversendt av RIB i starten av prosjektet, som en del av prosjekteringsgrunnlaget.

Det er avhengig av hva, og hvor noe skal festes. Det finnes detaljer på flere forskjellige løsninger. Dette kan avklares med en av våre dyktige ansatte, både rådgivere og prosjektingeniører.

Det avhenger av laster og krav, men leveres i standard høyder fra ca 27 cm til ca 75 cm. Lett-Tak har også levert spesialprosjekter med andre høyder.

Lett-Tak leverer elementer med opptil 18 m spennvidde.

Innvendige lettvegger/ikke stabiliserende/avstivende vegger, bør monteres med teleskopløsning for å unngå knusning av elementene.

Lett-Tak anbefaler ikke å feste gips plater rett opp i Lett-Tak. Anbefalningen til Lett-Tak er å krysslekte for å unngå sprekkdannelser i gipshimlingen.

REI15, REI30, REI60, REI90, (*REI120). Les mer om brannmotstand her.

* ved gjennomføring av mulig REI 120 må bestiller engasjere egen RIB for å se på en løsning.

Alle våre elementer blir produsert på skreddersøm og er prosjektspesifikke. Kontakt oss for prisoverslag og løsning.

Lett-Tak Systemer leverer og monterer elementer i hele Norden. Kontakt oss om du ønsker levering utenfor Norden.

Elementene kan monteres på alle typer bærende konstruksjoner. Se våre oppleggsdetaljer her.

Her kan du lese om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft.

Et passivhus kan redusere energiforbruket betydelig sammenlignet med vanlige bygninger og gir derfor både økonomiske og miljømessige fordeler. Vi kan levere elementer med U-verdi ned 0,08 W/(m2K), men løsningen må vurderes på bakgrunn av flere krav i prosjektet.

Normalt er leveringstiden ca 12 uker. Kortere prosjektløp kan avtales, men dette fordrer at prosjekteringsgrunnlaget er klart ved bestilling av taket. Grunnen til dette er leveringstid på materialer fra leverandører.

Ja, du får alltid tett tak fra oss. Vi leverer enten med underlagspapp eller PVC takbelegg.

Målsatte tegninger er et minimum.

Ja. Alt av utsparinger foretas på fabrikk, og eventelle sluk blir montert på byggeplass.

Våre takelementer er konstante. Vi anbefaler at fall tas opp i byggets bærekonstruksjon.

Dette er for å unngå sprekkdannelse i betongen.

Ja, montering er alltid inkludert i prisen. Lett-Tak Systemer prosjekterer, produserer, transporterer, monterer og tekker elementene. Våre spesialiserte montører arbeider med Lett-Tak elementer på daglig basis, og har inngående kjennskap til produktets egenskaper og monteringsmetode. Dette sikrer høy kvalitet og presisjon i utførelsen av arbeidet.

Lett-Tak Systemer kan levere tak på alle type bygg med normalt tørt inneklima. Ved andre bygningsfysiske utfordringer i bygget (som høyt fuktnivå), ta kontakt for å se om vi sammen kan finne en god løsning til taket deres.

Kontakt oss for mer informasjon

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt? Legg gjerne igjen spørsmålet ditt i skjemaet under – eller kontakt oss direkte. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt oss