Vanliga frågor från entreprenörer

Vanliga frågor från entreprenörer

Takarbeider reparerer et tak

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från entreprenörer och svar på dem.

Vi uppskattar ditt intresse för våra produkter och tjänster. Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får från entreprenörer.

Frågor och svar

Ja, när Lett-Tak-element används i en takkonstruktion kan takelementen tillsammans med ett förnuftigt utformat avstyvningssystem fungera som en avstyvande skiva.

Ja. Lett-Tak är främst konstruerat för att överföra skjuvkrafter i takskivan. Momentkrafter (och tillhörande drag- och tryckkrafter som uppstår i flänsar, ref. balkteori) måste därför tas från kantkonstruktionen. För att väggar och tak ska fungera bra tillsammans måste kantkonstruktionen vara kontinuerlig (dubbla syllar med överlappsfog, sammanhängande stål osv.).

Vi anser att avstyvande skiva är ett bättre begrepp eftersom vissa uppfattar termen styv skiva bokstavligen som en oändligt stel (horisontell) skiva. Inga takskivor, varken betong, stål eller Lett-Tak-skivor är helt styva, men vissa typer är styvare än andra. Lett-Tak-skivan består av 15–21 mm plywood och är mer flexibel än t.ex. en platta av håldäck, men kommer ändå i de flesta fall tillsammans med det övriga globala avstyvningssystemet (pelare, balkar och vindkryss) att ha mer än tillräcklig styvhet för att tillvarata funktionen som horisontalavstyvande komponent i en byggnad. Särskilt känsliga punkter (t.ex. glasfasader i smala byggnader) kan vid behov hanteras lokalt. Gemensamt för alla typer av takskivor som nämns ovan är att de bara tar skjuvkraft. Momentet i skivan bärs av kantbalkar eller kantarmering. Läs mer om Lett-Tak Classic som avstyvande skiva här.

I utgångspunkten behöver vi: ritningsunderlag, IFC-filer och laster (kontakta oss även om inte allt detta finns på plats för råd). Se en fullständig översikt över nödvändigt dimensioneringsunderlag här.

Beställarens RIB sköter detta och vi behöver få det inom angivna tidsfrister. Tidsfristerna framgår av orderbekräftelser och kontrakt samt i uppstartsmejl.

Ja, Lett-Taks takelement har en hård yta och är idealiska för montering av alla typer av solcellsstativ och andra installationer utan kompromisser med isolering, täthet, folie eller beklädnad. Om du överväger solceller på ett befintligt tak ska taket kontrolleras för extra påförd last och vi rekommenderar även en inspektion för att kontrollera takets skick.

Detta är helt beroende av spannlängder och laster på taket. Det är också möjligt att förstärka taklösningen utöver kraven för att minska nedböjningen till ett minimum.

Snöfångare rekommenderas för alla tak med fall. Det finns olika regler kopplade till val av beläggning och kunden ska kontrollera detta vid behov. På Lett-Tak kan de monteras direkt i plywood efter montering av elementen.

Lett-Tak kan användas på alla takvinklar. Kontakta oss för förtydliganden gällande ditt byggprojekt.

Sprinkler kan fästas på Lett-Tak (enligt krav från NS-EN 12845:2004), men det finns några förutsättningar:

  • Rören ska ha dimension <ø50 mm.
  • Sprinklerlasten ingår i takets upphängningslaster. Därför får det inte hängas mer last i taket än vad det globalt är dimensionerat för. Vanligtvis antas detta vara 0,3 kN/m2, men om detta inte räcker för upphängning av innertak, sprinkler osv. kan det innebära ett tillägg för förstärkning av bärprofiler.
  • Dokumentation av upphängningspunktens bärförmåga till berörd myndighet åligger sprinkleransvarig eller entreprenör.

Dokumenterade utdragstester visar att kapaciteten i Lett-Tak är långt över 200 kg pr punkt (vilket är kravet i NS-EN 12845:2004), gjort med vippankare från våra tester. Om denna dokumentation är tillräcklig är därför upp till sprinkleransvarig att bedöma. Observera att upphängning av sprinkler punkterar takets ångspärr, då detta måste göras i takets bärprofiler (som är ovanför ångspärren). Det är då entreprenörens ansvar att ta hand om slutlösning och tätning.

Nej, vi har valt att inte knyta oss till en leverantör och har därför inte genomfört någon godkännandeprocess. Vi har dock testat några typer av skruvar och vippankare i Lett-Tak-elementet och har gjort en rapport med brottlaster för dem. Den kan användas som en del av entreprenörens dokumentation om godkännande myndighet accepterar det.

En del, men detta måste tas från fall till fall.

En del, men detta måste tas från fall till fall.

Taklösningen dimensioneras enligt gällande lagar och regler utifrån angivna laster för projektet. Laster lämnas normalt av RIB vid projektstart, som en del av projekteringsunderlaget.

Det beror på vad och var något ska fästas. Vi har detaljer om flera olika lösningar. Detta kan klargöras med någon av våra duktiga medarbetare, både rådgivare och projektingenjörer.

Det beror på laster och krav, men levereras i standardhöjder från ca 27 cm till ca 75 cm. Lett-Tak har även levererat specialprojekt med andra höjder.

Lett-Tak levererar element med upp till 18 m spännvidd.

Invändiga lättväggar/icke stabiliserande/avstyvande väggar bör monteras med teleskoplösning för att undvika att elementen krossas.

Lett-Tak rekommenderar inte att fästa gipsskivor direkt i Lett-Tak. Lett-Taks rekommendation är att använda korsläkt för att undvika sprickor i gipsinnertaket.

REI15, REI30, REI60, REI90, (*REI120). Läs mer om brandmotstånd här.

*vid genomförande av en eventuell REI 120 måste kunden anlita egen RIB för att titta på en lösning.

Alla våra element är måttbeställda och projektspecifika. Kontakta oss för prisuppskattning och lösning.

Lett-Tak Systemer levererar och monterar element i hela Norden. Kontakta oss om du vill ha leverans utanför Norden.

Elementen kan monteras på alla typer av bärande konstruktioner. Se våra monteringsdetaljer här.

Här kan du läsa om hur vi arbetar med miljö och hållbarhet.

Ett passivhus kan avsevärt minska energiförbrukningen jämfört med vanliga byggnader och ger därför både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Vi kan leverera varor med U-värde ned till 0,08 W/(m2K), men lösningen måste bedömas mot bakgrund av flera krav i projektet.

Normalt är leveranstiden ca 12 veckor. Kortare projektförlopp kan avtalas, men det kräver att projekteringsunderlaget är klart vid beställning av taket. Skälet till detta är leveranstiden på material från leverantörer.

Ja, du får alltid ett tätt tak från oss. Vi levererar antingen med underlagspapp eller PVC-takbeläggning.

Måttsatta ritningar är ett minimum.

Ja. Alla ursparningar görs på fabrik och eventuella avlopp monteras på byggplatsen.

Våra takelement är konstanta. Vi rekommenderar att fall tas upp i byggnadens bärande konstruktion.

Det är för att undvika sprickbildning i betongen.

Ja, montering ingår alltid i priset. Lett-Tak Systemer projekterar, konstruerar, transporterar, monterar och täcker elementen. Våra specialiserade installatörer arbetar dagligen med Lett-Tak-element, och har djup kunskap om produktens egenskaper och monteringsmetod. Detta säkerställer hög kvalitet och precision i utförandet av arbetet.

Lett-Tak Systemer kan leverera tak på alla typer av byggnader med normalt torrt inomhusklimat. Vid andra byggnadsfysiska utmaningar (som hög fuktnivå) kan du kontakta oss för att se om vi tillsammans kan hitta en bra lösning för ditt tak.

Kontakta oss för mer information

Hittade du inget svar på din fråga? Skicka gärna din fråga via formuläret nedan – eller kontakta oss direkt. Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontakta oss