Historien

Historien

Gammelt bilde av Lett-Tak bygning

Patentet på Lett-Tak startet med bergenseren Jens Fredrik Larssen, som tok sin utdannelse i Stockholm. Her skrev han en doktoravhandling i temaet kompositter, og fikk en doktorgrad i 1975. I 1974 sendte han inn patentsøknaden på sin takkonstruksjon, som ble godkjent året etter. For dette fikk han Svenska Akademins ærespris i 1977. At patentløsningen fortsatt skulle brukes etter 50 år, var nok ikke lett å forutse.

Mange millioner m² tak

A-betong i Hultsfred, Sverige kjøpte rettighetene og startet sin produksjon i 1977. Av de mer kjente prosjektene som rullet ut fra Hultsfred er Kupolen, et kjøpesenter i Borlänge med en diameter på 130 meter og en høyde på 30 meter.

Tegning av Kupolen kjøpesenter
Kupolen var et av de første prosjektene som ble laget med takelementene.

I 1979 ble det inngått lisensavtale mellom A-betong og Lett-Tak Systemer, som startet opp produksjonen høsten1980. Lett-Taks eiere kjøpte aksjemajoriteten i 1989, og resten i 2016.

Et av de første byggene Lett-Tak leverte tak til, var til Liverød Bilforretning i Sandefjord. Her ble det montert det lengste spenn som kunne leveres den gang: 13,2 meter. 500 kvadratmeter tak ble lagt på fem timer.

Avisutklipp fra Østlansposten i 1981.
Avisutklipp fra Østlandsposten i 1981. Avisen skrev at dette muligens var norgesrekord i takmontering.

Siden den gang har vi montert tak mange millioner kvadratmeter tak i mange land. En viktig rød tråd gjennom beskrivelsen av hvert tiår, er at Lett-Tak er tett knyttet til samfunnsutviklingen rundt oss. Dette gir rammebetingelser for hva som skal bygges – og hvordan det skal bygges.

Fra idrettshaller til skolebygg

Fra oppstart og frem til årtusenskiftet var det fotballhaller, terminalbygg, logistikksentre og produksjonshaller som dominerte takproduksjonen. På slutten av 1990-tallet og utover 2000-tallet, dreide produksjonen seg i økende grad mot leveranser til barnehager, sykehjem og skoler. I dag produserer vi like mye for alle slags bygg.

Veien videre

At patentet som fikk navnet «Byggnadsenhet framställld av lättbärvärk», basert på Jens Fredrik Larsen sin oppfinnelse fortsatt skulle brukes etter 50 år, var det nok ikke lett å forutse.

Elementets bruksområder og muligheter er kontinuerlig videreutviklet, og favner i dag mer enn 100.000 kombinasjoner av de råvarer og bestanddeler som blir brukt. Ofte har det vært kundeforespørsler som har drevet frem løsninger, som skal fungere både på tegnebrettet og i praksis. En løsning i et prosjekt baner veien for å bygge videre på denne kunnskapen i neste. Erfaring med skrå-elementer, legger grunnlag for å beregne og produsere vridde elementer. Vridde elementer åpner for krevende bygningsgeometri, og tak med kurver og former som man ikke uten videre kunne forestille seg at kom fra flate tak-elementer. Tilpasningsdyktighet, faglig nysgjerrighet – og et tett samspill mellom teoretisk beregning og praktisk utførelse har banet vei for en rekke signalbygg og kompliserte konstruksjoner.

Den største verdien Lett-Tak besitter er den kompetansen som finnes i bedriften. Kompetansen finnes jo først og fremst i hver enkelt medarbeider sin kapasitet og kompetanse – men også i etablerte rutiner, prosedyrer og ikke minst bedriftskulturen. Lett-Taks brede sammensetting av medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse, og en fokusert og spesialisert leveranse til kunden er vårt virkelige «arve-sølv». En Lett-Tak leveranse er et lag-arbeid; ingen i Lett-Tak er i stand til å gjennomføre et prosjekt alene, men alle yter viktige bidrag langs vårt prosjektforløp – slik at vi kan være den foretrukne på tak for våre kunder.