Historian

Historian

Patentet för Lett-Tak började med Jens Fredrik Larssen från Bergen, som utbildade sig i Stockholm. Där skrev han en doktorsavhandling om ämnet kompositer och doktorerade 1975. 1974 lämnade han in patentansökan för sin takkonstruktion som godkändes året därpå. För detta fick han Svenska Akademiens hederspris 1977. Att patentlösningen fortfarande skulle användas 50 år senare var nog inte lätt att förutse.

A-betong i Hultsfred köpte rättigheterna och startade sin produktion 1977. Av de mer kända projekt som har rullat ut från Hultsfred finns Kupolen, ett köpcenter i Borlänge med en diameter på 130 meter och en höjd på 30 meter.

Tegning av Kupolen kjøpesenter
Kupolen var ett av de första projekten som genomfördes med takelementen.

1979 ingicks ett licensavtal mellan A-betong och Lett-Tak Systemer, som startade produktionen hösten 1980. Lett-Taks ägare köpte majoriteten av aktierna 1989 och resten 2016.

En av de första byggnader som Lett-Tak levererade tak till var Liverød Bilforretning i Sandefjord. Det längsta spann som kunde levereras vid den tiden installerades här: 13,2 meter. 500 kvadratmeter tak lades på fem timmar.

Avisutklipp fra Østlansposten i 1981.
Tidningsklipp från Østlandsposten 1981. Tidningen skrev att detta möjligen var norskt rekord i takmontering.

Sedan dess har vi installerat många miljoner kvadratmeter tak i många länder. En viktig röd tråd genom beskrivningen av varje decennium är att Lett-Tak är nära kopplat till samhällsutvecklingen omkring oss. Detta ger ramvillkor för vad som ska byggas – och hur det ska byggas.

Från idrottshallar till skolbyggnader

Från starten och fram till millennieskiftet var det fotbollshallar, terminalbyggnader, logistikcenter och produktionshallar som dominerade takproduktionen. I slutet av 1990-talet och efter 2000-talet vände sig produktionen allt mer mot leveranser till förskolor, äldreboenden och skolor. Idag producerar vi lika mycket för alla typer av byggnader.

Vägen framåt

Det var nog inte lätt att förutse att patentet, som fick namnet ”Byggnadsenhet framställd av lättbärvärk”, baserat på Jens Fredrik Larsens uppfinning, fortfarande skulle användas 50 år senare.

Elementets användningsområden och möjligheter har kontinuerligt vidareutvecklats och omfattar idag mer än 100 000 kombinationer av de råvaror och komponenter som används. Det har ofta varit kundförfrågningar som drivit fram lösningar, som måste fungera både på ritbordet och i praktiken. En lösning i ett projekt banar väg för att bygga vidare på denna kunskap i nästa. Erfarenhet av lutande element lägger grunden för att beräkna och producera vridna element. Vridna element öppnar för krävande byggnadsgeometri och tak med kurvor och former som man inte lätt kunde föreställa sig har kommit från platta takelement. Anpassningsförmåga, professionell nyfikenhet – och ett nära samspel mellan teoretisk beräkning och praktiskt utförande har banat väg för en rad signalbyggnader och komplicerade konstruktioner.

Den största tillgången som Lett-Tak besitter är den expertis som finns i företaget. Kompetensen ligger ju i första hand i varje enskild medarbetares kapacitet och kompetens – men också i etablerade rutiner, procedurer och inte minst i företagskulturen. Lett-Taks breda sammansättning av medarbetare med olika bakgrund och kompetens samt en fokuserad och specialiserad leverans till kund är vårt riktiga arv. En Lett-Tak-leverans är en laginsats. Ingen på Lett-Tak kan utföra ett projekt ensam, men alla gör viktiga bidrag i vår projektprocess – så att vi kan vara den föredragna takläggaren för våra kunder.