Miljø- og energiklassifisering

Lett-Tak er bevisste på sitt miljøansvar og benytter seg utelukkende av bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører.


Lett-Tak er et sammensatt produkt. Vi er bevisste på vårt miljøansvar og benytter oss utelukkende av bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører. Lett- Tak har Sintef Teknisk Godkjenning utstedt etter 1. januar 2010 som dokumenterer fravær av stoffer på BREEAM NOR sin sjekkliste A20.

Lett-Tak har pr. dags dato ikke egen EPD eller miljøsertifisering. Mange av takelementets komponenter har EPD. Mer informasjon om dette fåes ved henvendelse til Lett-Tak. Lett-Tak er registrert i ProductXchange der sikkerhetsdatablader for alle komponenter som takelementene er satt sammen av kan linkes inn til hvert prosjekt.

Kildesortering

Lett-Tak har kildesortering og avfallshåndtering i fabrikk, og følger miljøplan på prosjekter. Se miljøplan her.

Leverandører og sertifiseringer

Flere av våre leverandører (Rockwool, Protan og Ruukki) har utarbeidet EPD [1] som dokumenterer miljømessige forhold for sine produkter. Flere leverandører (Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) har også miljøsertifiserte styringssystemer etter ISO- standarden, ISO 14001 [2]. Limprodusenten Akzo Nobel Coatings AS har sertifisering som Miljøfyrtårn [3]. Trelastleverandøren Bergene Holm samt leverandør av konstruksjonskryssfiner Metsä Wood og UPM Plywood er alle PEFC-sertifisert [4].

Ved leveranser til våre naboland bruker vi returbiler, som ellers går uten last ut av Norge. Dette medfører at vi utnytter allerede eksisterende miljøpåvirkninger, slik at vi totalt sett sparer miljøet for ytterligere påkjenninger.

1) For mer informasjon om EPD, se www.epd-norge.no
2) For mer informasjon om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no
4) For mer informasjon om PEFC, se www.pefc.org
5) For mer informasjon om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Protan | Isola | Rockwool | Ruukki | Sika | Akzo Nobel | Metsä Wood | UPM Plywood | Bacaplast

Vurdering av klimagass-fotavtrykk

Lett-Takelementer har et globalt oppvarmingspotensial (klimagassavtrykk) som varierer basert på funksjon og bæreevne, og som starter på 25 – 30 kg CO2-ekv pr. m² takflate (avh. av hva som inkluderes i beregningen). Tallene er basert på materialene som benyttes i elementene og tar ikke hensyn til utslipp fra egen produksjon eller transport / montasje. Last ned eksempel (pdf) som inkluderer EPD-indikatorer for vugge-til-port + riving + resirkulering.

Vær oppmerksom på at slike regnskap vil være svært avhengig av hva som er inkludert i enkeltkomponentenes verdier. Ved sammenligning bør man forsikre seg om at de data som er lagt til grunn er sammenlignbare.

Det kan gjøres veiledende anslag på klimagassutslipp for spesifikke typer Lett-Takelementer og med spesifikke indikatorer fra komponentenes EPDer – ta kontakt for å få en vurdering for et spesifikt prosjekt.

Lavenergielementer

I de siste årene har interessen for energieffektive bygninger økt betydelig. Det er mange ulike begreper i dag som diskuteres og brukes i varierende grad for bygg med lavt energiforbruk i Norden. Begrepet lavenergihus refererer til bygninger som bruker mindre energi enn hus bygget i henhold til byggstandarden.

Lett-Tak leverer lavenergielementer – med U-verdier helt ned til 0,08W/m²K. Elementene leveres med ferdige under- og yttertak. Lange spennvidder og lette moduler gjør at bygningens innvendige flater utnyttes maksimalt.

Solcellemoduler

Det blir stadig mer vanlig å montere solcellemoduler på norske bygninger. Støtteordninger og lavere priser på det internasjonale markedet har ført til at antallet installasjoner er blitt fordoblet de siste fire årene. Den vanligste monteringsmetoden er moduler som er festet på stativ som kan monteres direkte på våre takelementer.

Her er et utvalg av prosjekter med krav til BREEAM-dokumentasjon:

  • Spikerverket hus B (Oslo, Nydalen)
  • Hoppern Skole med idrettshall (Moss)
  • Fremtiden Skole (Skarnes, Sør-Odal)
  • Kv. Pelaren 1 (Stockholm)
  • Veststiden skole og studentboliger (Kongsberg)
  • Pir Nord (Oslo Lufthavn)
  • Engelsviken Sjøhus (Fredrikstad)
  • Åsane Videregående skole (Bergen)
  • Nordvoll Skole (Oslo, Groruddalen)
  • Powerhouse Telemark (Porsgrunn)