Om oss

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker.

 

Historikk

Lett-Tak Systemer AS ble etablert i 1980, og har vært ledet av daglig leder Rolf Døvle siden oppstart. Lett-Tak ble kåret til årets Larvikbedrift i 1995, og årets industribedrift i Vestfold i 1997. Fabrikken ligger i Larvik, og har fem produksjonslinjer med en produksjonskapasitet på 300.000 m² tak i året. Firmaet har hatt en jevn framgang i alle år, med stadig nye ansatte i alle ledd. Lett-Tak-elementene produseres på bestilling, og skreddersys til hvert enkelt bygg. Lett-Tak leveres til både inn- og utland. Eksempelvis kan nevnes Sverige, Danmark, Tyskland og Island. Se våre referanseprosjekter.

Patent på Lett-Tak-systemet er utviklet av nordmannen Dr. Jens Fredrik Larssen, ved Kungliga Tekniska Høgskola i Stockholm i tiden 1970-75.


Miljø

Miljø- og energiklassifisering av bygninger med Lett-Tak

Lett-Tak er et sammensatt produkt. Vi er bevisste på vårt miljøansvar og benytter oss utelukkende av bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører. Lett-Tak har Sintef Teknisk Godkjenning utstedt etter 1. januar 2010 som dokumenterer fravær av stoffer på BREEAM NOR sin sjekkliste A20. Lett-Tak har pr. dags dato ikke egen EPD eller miljøsertifisering. Som miljødokumentasjon, i tillegg til Teknisk Godkjenning, har vi hentet inn EPD-er og miljøsertifiseringer fra alle våre leverandører. Mer informasjon om dette finnes under «Leverandører og miljøprofil» samt «Leverandører og sertifiseringer» eller ved henvendelse til Lett-Tak. Lett-Tak er registrert i ProductXchange der sikkerhetsdatablader for alle komponenter som takelementene er satt sammen av kan linkes inn til hvert prosjekt.

Leverandører og miljøprofil

Protan  |  Isola  |  Rockwool  |  Ruukki  |  Sika  |  Akzo Nobel  |  Tommen Gram

Leverandører og sertifiseringer

Flere av våre leverandører (Rockwool, Protan og Ruukki) har utarbeidet EPD [1] som dokumenterer miljømessige forhold for sine produkter. Flere leverandører (Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) har også miljøsertifiserte styringssystemer etter ISO- standarden, ISO 14001 [2]. Limprodusenten Akzo Nobel Coatings AS har sertifisering som Miljøfyrtårn [3]. Trelastleverandøren Bergene Holm samt leverandør av konstruksjonskryssfiner Metsaliitto Cooperative er begge PEFC-sertifisert [4].

1) For mer informasjon om EPD, se www.epd-norge.no
2) For mer informasjon om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.
4) For mer informasjon om PEFC, se www.pefc.org.
5) For mer informasjon om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Klimagassregnskap

Det er utarbeidet et veiledende anslag på klimagassutslipp for Lett-Takelementene. Klimagassregnskapet er basert på materialer som benyttes i elementene og tar ikke hensyn til utslipp fra egen produksjon eller transport/montasje. Utslippsverdier er hentet fra Klimagassregnskap.no, leverandørers EPD samt egne anslag der det ikke finnes nøyaktige verdier. Kilder er angitt i beregningen. Klimagassregnskap (pdf).

Se klimagassregnskap (pdf) for Åsveien Skole i Trondheim.


Se vårt prosjektgalleri