Verdier

Verdier

To arbeidskarer på et tak ser på hverandre og smiler

Lett-Tak Systemer søker hver dag å være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder og leverandører, og arbeidsplass for våre ansatte. I alt vi foretar oss forsøker vi å etterleve våre verdier; Ordentlig, engasjert og nyskapende.

Ordentlig

 • Vi setter sikkerheten først
 • Vi er forutsigbare, leverer som avtalt og er til å stole på
 • Vi har yrkesstolthet og søker alltid å levere topp kvalitet i alle ledd i kjeden
 • Vi sikrer god flyt og kvalitet gjennom nøyaktighet og presisjon i det vi gjør
 • Vi behandler hverandre og våre samarbeidspartnere med respekt
 • Vi verdsetter samhold, tillit, åpenhet og dialog
Sikkerhetsutstyr på tak

Engasjert

 • Vi er stolte av hverandre, vår unike kunnskap og takene vi bygger
 • Vi bryr oss, er hjelpsomme og engasjerer oss i kundens prosjekter og behov
 • Vi tar ansvar for vår egen og Lett-Taks leveranse
 • Vi skaper engasjerte medarbeidere gjennom kommunikasjon, tillit og støtte
 • Vi er løsningsorienterte, og strekker oss litt ekstra for å løse utfordringene

Nyskapende

 • Vi er endringsvillige og jakter stadig nye og bedre måter å gjøre ting på
 • Vi er innoative og jakter beste løsning på hvert eneste prosjekt
 • Gjennom å være nysgjerrige og levere skreddersydde og presise løsninger søker LTS å ta samfunnsansvar, tilpasse seg og jakte grønne løsninger på en markedsarena i stadig endring