Personvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler («cookies»). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og dette nettstedet og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Nedenfor finner du oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes.

Denne personvernerklæringen gjelder for Lett-Tak Systemer AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte. Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger under Firmainformasjon.

Innledning

Lett-Tak Systemer AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Lett-Tak Systemer AS deler ikke eller bruker ikke personopplysninger til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Sentrale begreper

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk.

«Behandling av personopplysninger» innebærer alle former for håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring.

«Behandlingsansvarlig» er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven.

Firmainformasjon

Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Lett-Tak Systemer AS
Hegdalveien 139
3261 Larvik
Telefon: 33 13 28 00
Org.nr: 988 782 300
E-postadresse: firmapost@lett-tak.no

Formålet med personopplysningene

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av vår kunderelasjon til deg, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. All behandling av personopplysninger skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for å kunne svare på dine henvendelser, sende deg nyhetsbrev og sikre en best mulig brukeropplevelse på nettsiden vår for deg.

b) For å vise deg relevant markedsføring

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering og vise deg relevant innhold. Ved å godkjenne tredjeparts informasjonskapsler godtar du målrettet annonsering på digitale flater som Google eller sosiale medier.

c) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger vi får gjennom e-post.

Vi benytter e-post som kommunikasjonsløsning. Behandlingen av informasjon er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å behandle personopplysning gjennom e-post (se GDPR artikkel 6 (1) f) for å ha et arbeidsverktøy og en kommunikasjonsløsning. Hva som behandles av personopplysninger i e-poster er avhengig av e-postens formål og hva som er inntatt i denne. E-poster slettes når de ikke lenger er nødvendige, og vi har tiltak for å sørge for regelmessig sletting av e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

b) Informasjonskaplser/opplysninger vi får gjennom påmelding til nyhetsbrev eller kontaktskjema.

Dersom du forespør informasjon eller melder deg på nyhetsbrev, vil vi sende ut informasjon om våre produkter og tjenester, artikler, nyhetsbrev og annen informasjon og markedsføring. Vi vil da behandle ditt navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller en kunderelasjon med deg. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet (det ligger en avmeldingslink nederst i hvert nyhetsbrev) eller kontakte oss om du ønsker å melde deg av.

c) Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsidene våre.

På nettsidene våre benyttes det informasjonskapsler (cookies) bl.a. for å samle inn informasjon for å gi til bedre kundeopplevelsen på nettsider og tjenester, samt å tilby funksjonalitet i tjenestene. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne eller en nummer-/sifferserie som kan identifisere din nettleser eller enhet som benytter nettsidene.

Nettsiden aktiverer kun de typer av informasjonskaplser som du har gitt ditt samtykke til. All informasjon om hvilke cookies vi benytter og annen informasjon knyttet til cookies finner du om du trykker på denne lenken for å gjenåpne cookiebanneret. Her kan du om ønskelig endre ditt samtykke.

Vi benytter informasjonen for å gi besøkende anbefalinger og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av besøkendes atferd, f.eks. på bakgrunn av tjenester som er benyttet, linker som det er klikket på, informasjon som er lest, eller på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster. I tillegg brukes det informasjonskapsler for å gi tilpasset markedsføring på våre nettsider, i annonsenettverk og på sosiale medier. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til den enkelte besøkende.

Nettsiden benytter informasjonskapsler til følgende formål:
Teknisk nødvendige informasjonskaplser: Disse er nødvendige for at nettstedet skal fungere på en god måte.
Statistiske informasjonskaplser: Disse innhenter informasjon om bruken av nettstedet og hjelper oss til å forbedre nettstedet og din brukeropplevelse.
Markedsføringskaplser: Dette er informasjonskapsler som setter oss eller våre partnere i stand til å sende deg informasjon som kan være av interesse for deg.

c) Opplysninger fra kundeforhold

I mange tilfeller vil det være nødvendig at vi får personopplysninger for å inngå avtaler med kunder og leverandører, blant annet for å dokumentere at avtaler er inngått.
Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere for salg- og markedsføringsaktiviteter. Vi vil i disse tilfeller behandle navn, kontaktinformasjon, foretaksnavn og opplysninger tilknyttet selskapet som vedkommende arbeider i.
Behandlingen av personopplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse (GDPR artikkel 6 (1) f) for å administrere forholdet til våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Vi lagrer opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt tjenester.

Oppbevaring og lagring

Vi behandler personopplysninger den tiden det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, eller frem til du trekker ditt samtykke.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks. lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt til å oppbevare opplysningene.

Deling av opplysninger

Lett-Tak Systemer hverken deler, selger, overfører eller på annen måte utleverer dine personopplysninger utover det som er beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Lett-Tak Systemer AS. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Lett-Tak Systemer AS bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Sikring av personopplysninger

Lett-Tak Systemer AS har gode rutiner for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Vi benytter ulike sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll for å hindre uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Dine rettigheter til innsyn og sletting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for firmainformasjon.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Endringer i personvernerklæringen

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernspraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, på vår nettside eller våre sosiale medier.

Sist endret: 27. februar 2023