Solceller

Solceller

Nærbilde av solcellepaneler

Ved å installere solceller på taket kan du oppnå energikostnadsbesparelser, styrke byggets miljøprofil og øke eiendommens verdi.

Kan være en lønnsom investering

Montering av solceller på taket gir deg muligheten til å generere egen fornybar energi. Ved å utnytte solenergi kan bygget redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder og dermed senke energikostnadene på lang sikt. Solcelleanlegget kan bidra til å dekke bygningens energibehov og i noen tilfeller også overskuddet kan mates inn i strømnettet, noe som kan resultere i økonomisk kompensasjon.

E-TAK er en slik løsning. Dette smarte energisystemet gjør det nye bygget svært energieffektivt, sikrer optimal strømproduksjon hele året, beregner optimal bruk og lagring av energi, og lar deg selge overskuddet til beste pris.

Ideelt for montering av solceller

Lett-Tak sine takelementer har hard overflate og er ideelt for montering av alle typer solcellestativer og andre installasjoner uten at det går på bekostning av isolasjonsevne, tetthet, folie eller tekking. Vi kan også hjelpe til med vurdering og dokumentasjon av egnethet til solceller i forhold til byggets plassering.

Styrker byggets miljøprofil

Å investere i solceller på taket kan forbedre byggets miljømessige profil. Solenergi er en ren og fornybar energikilde som reduserer klimagassutslippene forbundet med konvensjonell strømproduksjon. Dette kan hjelpe til med å oppfylle bærekraftmål og gi bygget et grønt og miljøvennlig omdømme.

Øker verdien på bygget

I tillegg til energibesparelser og miljøfordeler kan solcelleanlegg øke verdien og appellfaktoren til eiendommen. Bygninger med solceller har ofte høyere attraktivitet for potensielle leietakere eller kjøpere som er interessert i bærekraftige og energieffektive løsninger.

Montering av solceller på taket gir fordeler som reduserte energikostnader, miljøfordeler og økt eiendomsverdi. Har du spørsmål om solceller på taket? Kontakt oss for mer informasjon.