Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Lett-Tak arbeidere

En tilstandsrapport på taket gir verdifull informasjon, muliggjør effektiv takforvaltning og bidrar til å redusere risikoen for uventede skader og kostnader.

Identifiserer skader før de blir kostbare

Tilstandsrapporten gir en detaljert oversikt over tilstanden til taket, inkludert eventuelle skader eller tegn på slitasje. Dette gjør det mulig å identifisere og adressere problemer tidlig før de forverres og fører til kostbare reparasjoner eller takskift.

Forenkler planlegging av budsjetter

Med en tilstandsrapport får du en tydelig oversikt over nødvendige vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på taket. Dette gir deg muligheten til å planlegge budsjettmessig for slike tiltak, slik at de kan gjennomføres på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Rapporten gir et deg grunnlag for en langsiktig takforvaltningsstrategi, og kan brukes som referanse og veiledning for planlegging av rutinemessig vedlikehold, inspeksjoner og overvåking av taket over tid.

Betydning for eiendomsverdi og forsikringsdekning

En tilstandsrapport på taket kan være et viktig dokument for eiendomsvurderinger og forsikringsformål. Den gir en objektiv evaluering av takets tilstand, noe som kan være avgjørende for forsikringsdekning og fastsettelse av eiendommens verdi.

Hva kontrolleres ved tilstandsrapport?

Når du bestiller en tilstandsrapport gjør vi en befaring hvor vi kvalitetskontrollerer taket med fuktmåling, og gjennomfører en visuell sjekk av hele taket. Vi kan utføre kontroll av tak med personell og drone, og leverer en tilstandsrapport bygget på NS3424. Dette er et verdipapir som kan legges frem ved eventuelle skader eller lekkasjer, og som meldes inn til forsikring eller huseier. Mindre skader repareres under ettersynet.

Vi kontrollerer det samme som vi gjør på en serviceavtale:

  • Sluk og renner
  • Gjennomføringer
  • Gesimser
  • Overflatekontroll, kontroll av skjøter med skanning
  • Skader i tekking
  • Termikk-og energilekkasjer
  • Sikringsutstyr
  • Fukt

Skaper trygghet

Ved å ha en oppdatert tilstandsrapport på taket har du økt sikkerheten og tryggheten på at taket opprettholder sin funksjon. Du blir klar over takets tilstand og potensielle risikoer, og kan ta nødvendige tiltak for å opprettholde en trygg bygningsstruktur.

Se flere tjenester innen takforvaltning her.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om tilstandsrapporter eller andre tjenester innen takforvaltning.