FDV

FDV

FDV-dokumentasjon er en samling av dokumenter og informasjon om bygget eller eiendommen som er nødvendig for å kunne forvalte, drive og vedlikeholde det på en effektiv og forsvarlig måte.

Hva er FDV?

FDV står for «Forvaltning, Drift og Vedlikehold», og er en viktig del av bygg- og eiendomsforvaltningen. FDV-dokumentasjon er en samling av dokumenter og informasjon om bygget eller eiendommen som er nødvendig for å kunne forvalte, drive og vedlikeholde det på en effektiv og forsvarlig måte.

Hva brukes FDV til?

Vedlikeholdspersonell, driftsansvarlige og andre som er involvert i forvaltningen av bygget, kan bruke FDV-dokumentasjonen som en veiledning for å utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, løse problemer eller utføre reparasjoner. Det er også nyttig for å kunne identifisere reservedeler, planlegge utskifting av komponenter og opprettholde byggets funksjonalitet over tid.

En oppdatert og komplett FDV-dokumentasjon er derfor essensiell for å sikre en effektiv og kostnadseffektiv forvaltning av bygget eller eiendommen, og bidrar til å bevare byggets verdier og forlenge dets levetid.

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak

Her kan du laste ned FDV-dokumentasjon for Lett-Tak.

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak levert med underlagspapp

 1. Dokument ikon
  01 FDV Lett-Tak levert med underlagspapp207 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Declaration of performance-en Isola LT Kraftunderlag62 KB

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak levert med Protan SE 1,6

 1. Dokument ikon
  1.0 FDV Lett-Tak elementer tekket med Protan247 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Sintef Teknisk Godkjenning 2010327 KB

Har du spørsmål om FDV, kontakt oss.