Sertifiseringer

Sertifiseringer

Lett-Tak ikon check

Lett-Tak sine sertifiseringer og godkjenninger bekrefter at vi oppfyller strenge kvalitetsstandarder, og at våre produkter og systemer er pålitelige og egnet for formålet de er ment for. Med fokus på kvalitet, sikkerhet og bærekraft, har Lett-Tak et sterkt engasjement for å levere pålitelige og innovative takløsninger til sine kunder.

Logo Kiwa

ISO-sertifiseringer

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer som bekrefter at Lett-Tak har etablert og implementert effektive kvalitetsstyringsprosesser for å oppnå og opprettholde et høyt nivå av kvalitet i våre produkter og tjenester.

ISO 14001

Lett-Taks sertifisering i henhold til ISO 14001 viser vårt engasjement for miljøledelse. Vi tar hensyn til miljøpåvirkningen av vår virksomhet, implementerer tiltak for å redusere miljøbelastningen og forbedrer vår bærekraftige praksis.

ISO 45001

Lett-Taks sertifisering i henhold til ISO 45001 viser vårt fokus på arbeidsmiljø og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi tar nødvendige tiltak for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte og samarbeidspartnere.

SINTEF Teknisk Godkjenning nr.2215

SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2215 er en sertifiseringsordning som brukes i bygge- og anleggsbransjen. Denne godkjenningen er tildelt av SINTEF, og bekrefter at et produkt, system eller bygning oppfyller spesifikke tekniske krav og kvalitetsstandarder.

Godkjenningen nr. 2215 gjelder for takelementet Lett-Tak Classic, og innebærer at produktet har blitt grundig testet og vurdert i henhold til relevante nasjonale og internasjonale standarder.

Logo ETA

European Technical Assessment ETA-15/0473

European Technical Assessment ETA-15/0473 er en teknisk vurdering som er utstedt av en teknisk vurderingsorganisasjon (ETA) i Europa. Denne vurderingen bekrefter at et produkt eller bygningssystem oppfyller spesifikke tekniske krav og standarder som er nødvendige for å sikre kvalitet, ytelse og sikkerhet. ETA-15/0473 bekrefter at Lett-Tak Classic er egnet for bruk i bygg- og anleggsprosjekter og oppfyller nødvendige tekniske krav i henhold til europeiske standarder.

Logo ETA

European Technical Assessment ETA-23/0176

European Technical Assessment ETA-23/0176 er en teknisk vurdering som er utstedt av en teknisk vurderingsorganisasjon (ETA) i Europa. Denne vurderingen bekrefter at et spesifikt produkt eller bygningssystem oppfyller nødvendige tekniske krav og standarder for å sikre kvalitet, ytelse og sikkerhet. ETA-23/0176 bekrefter at Lett-tak Wood er egnet for bruk i bygg- og anleggsprosjekter og oppfyller kravene i henhold til europeiske standarder.

Logo sentralt godkjent

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven viser at vi som foretak har den nødvendige kompetansen og kvalifikasjonene til å utføre oppgaver innen planlegging og bygging. Godkjenningen bekrefter at vi oppfyller kravene i regelverket, og gir byggherrer og myndigheter trygghet for vår evne til å håndtere oppgavene i samsvar med gjeldende standarder og krav.

Mesterbrev

Mesterbrevet, regulert av Lov om mesterbrev, er kontrollert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Mesterbrevnemnda styrer, utvikler og sikrer kvaliteten på mesterkvalifikasjonen. En mester er en ekspert både i sitt fag og som leder. Som fagperson sikrer mesteren kvalitet i utførelse og fremmer faglig utvikling.

StartBANK, leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom

Lett-Tak Systemer AS er registrert i StartBANK, med ID 130302.
StartBANK hjelper deg med etterlevelse av lovverket. Den tillater innkjøpere å bruke egne interne målestokker på vår profil, viser nivået av samsvar, og forenkler evalueringen av vår egnethet for ditt behov.