FDV

FDV

FDV-dokumentasjonen inneholder informasjon om byggets tekniske installasjoner, materialer, utstyr og systemer. Dokumentasjonen gir en oversikt over hvordan bygget er konstruert og hvilke materialer som er brukt, samt hvordan ulike tekniske installasjoner og systemer fungerer.

Hva er FDV?

FDV står for «Forvaltning, Drift og Vedlikehold», og er en viktig del av bygg- og eiendomsforvaltningen. FDV-dokumentasjon er en samling av dokumenter og informasjon om bygget eller eiendommen som er nødvendig for å kunne forvalte, drive og vedlikeholde det på en effektiv og forsvarlig måte.

Hva brukes FDV til?

Vedlikeholdspersonell, driftsansvarlige og andre som er involvert i forvaltningen av bygget, kan bruke FDV-dokumentasjonen som en veiledning for å utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, løse problemer eller utføre reparasjoner. Det er også nyttig for å kunne identifisere reservedeler, planlegge utskifting av komponenter og opprettholde byggets funksjonalitet over tid.

En oppdatert og komplett FDV-dokumentasjon er derfor essensiell for å sikre en effektiv og kostnadseffektiv forvaltning av bygget eller eiendommen, og bidrar til å bevare byggets verdier og forlenge dets levetid.

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak

Her kan du laste ned FDV-dokumentasjon for Lett-Tak.

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak levert med underlagspapp

 1. Dokument ikon
  01 FDV Lett-Tak levert med underlagspapp207 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Declaration of performance-en Isola LT Kraftunderlag62 KB

FDV-dokumentasjon for Lett-Tak levert med Protan SE 1,6

 1. Dokument ikon
  1.0 FDV Lett-Tak elementer tekket med Protan247 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Sintef Teknisk Godkjenning 2010327 KB

Har du spørsmål om FDV, kontakt oss.