Lett-Tak Classic

Lett-Tak Classic

Lett-Tak Classic tverrsnitt

Lett-Tak Classic leveres i spenn opp til 18 meter, brannmotstand REI-90, og med U-verdi fra 0,08 W/m²K. Lange spennvidder og lette moduler gir maksimal utnyttelse av bygningens innvendige flater.

Over 40 års utvikling

Lett-Tak Classic er vårt «originale» takelement, som vi har utviklet og produsert i over 40 år. Over 8 millioner m2 tak i Europa er laget med Lett-Tak Classic.

18 meters spenn og lav vekt

Lange spenn på opp til 18 meter, og lette elementer medvirker til bedre utnyttelse av innvendig areal. Takets evne til å ha lange spennvidder og være lett i vekt gir muligheter for større åpne rom og en mer effektiv utnyttelse av den tilgjengelige plassen. Dette er spesielt viktig i bygg der innvendig arealutnyttelse er avgjørende, som for eksempel industribygg, lagerlokaler eller sportsfasiliteter.

Produksjon Lett-Tak

Fordi takelementene er lette, reduseres belastningen på bygningens bærende struktur. Dette kan resultere i kostnadsbesparelser og forenkling av konstruksjonen, samtidig som det gir muligheten for raskere bygging og mindre behov for ekstra støttestrukturer.

Takelementets konstruksjon

Lett-Tak Classic er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer som tar hensyn til statiske og funksjonelle krav. Takelementet har varmeforsinket tynnprofiler i stål, hvor nedre flens opptar strekkpåkjenninger i snittet. Som øvre flens benyttes plate av kryssfiner, som sammen med rekker i tre fungerer som kuldebrobryter.

Elementets overflate av finér danner et godt grunnlag for taktekkingen og innfesting av ulike installasjoner. Isolasjon legges i og mellom profilene, og byggehøyden utnyttes på denne måten maksimalt. Himlingen kan leveres ferdig med profilerte stålplater, eller klargjort for egen himling. På grunn av bæreverkets stivhet i alle retninger kan konstruksjonen fungere som en avstivende skive, og har fordelaktige kvaliteter under seismiske laster blant annet på grunn av lav vekt og relativt myk oppførsel.

Himling og tekking

Vi leverer himlingsløsninger skreddersydd etter dine prosjektspesifikke ønsker.

Vi tekker alle våre elementer i tørre omgivelser inne i fabrikk. Dette eliminerer fuktproblematikken som kan oppstå ved plassbygde løsninger. Elementene kan leveres ferdig tekket, klargjort for 2-lags tekking eller klargjort for for andre typer takløsninger som båndtekking, stein, plater, sedum etc.

To takarbeidere tekker et takelement fra Lett-Tak

Lav U-verdi og høy brannmotstand

Lett-Tak Classic kan leveres med U-verdi ned til 0,08 W/m²K, og brannmotstand opp til REI-90.

Teknisk informasjon

Minimum oppleggsbredde for møtende elementer på samme bjelke er 180 mm, forutsatt at dette ikke er et lavbrekk (elementene kolliderer i topp). Merk at HUP 180 ikke har reell oppleggsbredde på 180 mm og derfor ikke er egnet. Minimum reell oppleggsbredde for ensidig opplegg er 100 mm. Dette forutsetter fri ende.

Dersom elementene har opplegg på hatteprofiler må disse være torsjonsstive. Opplegg på hatteprofiler eller der elementene møter en hindring i forkant (f.eks. stålvinkel på betongvegg som går opp forbi taket) krever minimum oppleggsbredde 150 mm. Minimum godstykkelse der Lett-Takelementene skal festes inn til stålkonstruksjoner eller innstøpt flattstål i betong er 8 mm, både for opplegg og rand. For randrager av stål oppunder dobbel finer Lett-Tak er 6 mm godstykkelse tilstrekkelig. Plassering og bredde på flattstålet avtales med oss. Ved takfall over 2,5°, må opplegg følge takets fall. På stålbjelker kan man for eksempel benytte påsveiset flattstål i takets fall.

Se oppleggsdetaljer for Lett-Tak Classic her.

Har du spørsmål om Lett-Tak Classic? Kontakt oss gjerne!