Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Kildesortering Lett-Tak Wood

Vi har et sterkt fokus på miljø og bærekraft i alle ledd av våre prosjekter, og jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk og stadig finne nye bærekraftige løsninger.

Samfunnet står overfor store energi-, klima- og miljøutfordringer. Globalt står byggenæringen for 40% av alt CO2-utslipp, 40% av energiforbruket og 40% av avfallet. Lett-Tak kan ikke løse disse utfordringene alene, men vi arbeider kontinuerlig for å bidra med det vi kan.

ISO 14001-sertifisert

Lett-Tak Systemer har ISO 14001-sertifisering. Denne sertifiseringen er basert på en internasjonal standard utgitt av International Organization for Standardization (ISO), og gir retningslinjer for etablering, implementering, vedlikehold og forbedring av et effektivt miljøstyringssystem. Sertifiseringen er et bevis på at vi har etablert og implementert systematiske og effektive prosesser for å håndtere og kontrollere våre miljøaspekter, samt redusere vår miljøpåvirkning og forbedre vår generelle miljøprestasjon.

Demonterbare, gjenbrukbare og resirkulerbare produkter

Våre takelementer er laget for lang levetid og enkel demontering. De kan gjenbrukes flere ganger på nye bygg, og materialene resirkuleres når de tas ned for siste gang. Dette reduserer behovet for nye materialer og minimerer avfallsmengden.

Montering Lett-Tak Wood

Lavt CO2-avtrykk fra produksjon og produkter

Våre strenge miljøkrav gjelder ikke bare oss, men også våre leverandører. Vi bruker kun bærekraftig produserte delkomponenter i produksjonen vår. I tillegg engasjerer vi oss i etterplanting av skog gjennom våre samarbeidspartnere. Flere av våre leverandører (Rockwool, Protan og Ruukki) har utarbeidet EPD [1] som dokumenterer miljømessige forhold for sine produkter. Flere leverandører (Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) har også miljøsertifiserte styringssystemer etter ISO- standarden, ISO 14001 [2]. Limprodusenten Akzo Nobel Coatings AS har sertifisering som Miljøfyrtårn [3]. Trelastleverandøren Bergene Holm samt leverandør av konstruksjonskryssfiner Metsä Wood og UPM Plywood er alle PEFC-sertifisert [4].

Ved leveranser til våre naboland bruker vi returbiler, som ellers går uten last ut av Norge. Dette medfører at vi utnytter allerede eksisterende miljøpåvirkninger, slik at vi totalt sett sparer miljøet for ytterligere påkjenninger.

1) For mer informasjon om EPD, se www.epd-norge.no
2) For mer informasjon om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no
4) For mer informasjon om PEFC, se www.pefc.org
5) For mer informasjon om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Lett-Tak Wood takelement

Et eksempel på et produkt med lavt CO2-avtrykk er Lett-Tak Wood, som har et avtrykk på ca. 24 kg CO₂ekv/m². Dette utgjør nesten en tredjedel av avtrykket fra massivtredekke, en fjerdedel av avtrykket fra stålprofil og en femtedel av avtrykket fra hulldekke betong.

Mer enn 85% resirkulering av byggeavfall

Mer enn 85% av byggeavfallet vårt resirkuleres, og avfallsmengden synker for hvert år, gjennom tett samarbeid med våre råvareleverandører. Se vår miljøplan her:

  1. Dokument ikon
    Miljoplan-for-Lett-Tak-Systemer-AS-23563 KB

Programmer som reduserer materialsvinn

For å oppnå et miljø-optimalisert takelement kreves ikke bare rene råvarer og gode egenskaper for materialene. Under prosjekteringen benytter vi programvare som gjør at vi kan redusere materialsvinn, både under produksjon og montasje. 3D-modelleringsverktøyet sørger for at vi kan bestille riktig mengde materialer til hvert enkelt prosjekt, og vi slipper å sitte igjen med råvarer til overs.

Energieffektivt med lav U-verdi

Lett-Tak leverer takelementer med U-verdi ned til 0,08W/m². Lav U-verdi betyr at mindre varme eller kjøling går tapt gjennom bygningsdelen. Dette bidrar til å redusere energiforbruket i bygningen, og har en positiv innvirkning på miljøet ved å redusere utslipp av klimagasser og behovet for ikke-fornybare energikilder.

Fornybar energi med solceller

Takflaten vi tilbyr er et undervurdert areal. Den siste tiden har mange fått øynene opp for de muligheter som er for å bruke takflaten som en plattform for solcellefangst og energiproduksjon. Lett-Tak har lansert E-TAK (energi-tak) som er en komplett løsning for å produsere strøm på eget tak, ta vare på den energien som blir produsert med et godt isolert tak som holder på varmen og en batteriløsning som sikrer effektiv utnyttelse av overskuddskraft. Vi kan også bidra med andre solcelleløsninger.

Nærbilde av solcellepaneler
Montering Lett-Tak Wood

Null byggeplassavtrykk

På byggeplass etterlater vi oss ikke noe avfall. Vi rydder opp avfall etter montering, og kildesorterer det. Riktig håndtering og avfallsfjerning er viktig for å oppfylle miljøkrav og regelverk. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og fremme en god bærekraftig praksis i byggebransjen.

Biologisk mangfold med grønne tak

Grønne tak, også kjent som takhager eller vegetasjonsdekte tak, er en bærekraftig løsning med grøntområder på taket av bygninger.

Takløsningen bidrar til å redusere varme i nærområdet, da vegetasjonen absorberer solens stråler i stedet for å reflektere dem som et tradisjonelt tak. Dette bidrar til å redusere behovet for airconditioning og energiforbruket i bygninger. Grønne tak kan også redusere overvannsproblemer ved å absorbere og forsinke regnvannsavrenning. Dette hjelper med å avlaste kloakksystemene og redusere risikoen for flom. I tillegg skaper grønne tak levesteder for insekter og fugler, og øker det biologiske mangfoldet i byområder.

Sedum på Lett-Tak

Reduksjon av overvann med blå tak

Blå tak er en annen bærekraftig løsning vi tilbyr, som fokuserer på effektiv behandling og håndtering av regnvann på taket av bygninger.

Blå tak fanger opp og forsinker regnvann. Taket har vanntett membran og et dreneringssystem som tillater at vann samles opp og lagres midlertidig. Deretter kan vannet gradvis renne ut eller brukes til vanning eller andre formål. Ved å håndtere regnvann lokalt bidrar taket til å redusere risikoen for flom og overvannsskader. De bidrar også til å forbedre vannkvaliteten ved å filtrere ut forurensninger og redusere strømmen av forurenset vann inn i nærliggende vassdrag.

Blå tak kan også bidra til å forbedre bygningens energieffektivitet. Vann er med på å redusere varmeabsorpsjonen, og kan bidra til å redusere behovet for bruk av klimaanlegg om sommeren.

Kontakt oss om du har noen spørsmål om vårt miljøarbeid.