Tilleggstjenester takforvaltning

Tilleggstjenester takforvaltning

Sikringsutstyr på tak

Lett-Tak tilbyr tilleggstjenester som bidrar til å sikre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i alle aspekter av takprosjektet.

Lys- og røykluker

Lett-Tak kan, i samarbeid med ledende aktører innen lys- og røykluker, tilby en effektiv løsning for å forbedre lysforholdene inne i bygninger og sikre trygg rømning ved brann eller andre nødsituasjoner. Lys- og røykluker gir økt naturlig belysning, noe som kan bidra til å redusere behovet for kunstig belysning og energiforbruk. Samtidig gir lukene en rask og sikker vei for røyk og varme å unnslippe bygningen, noe som kan redusere skader på eiendommen og øke sikkerheten for brukerne.

Lys- og røykluker på Lett-Tak

Blikkenslagere og taktekkere

Vi har tilgang til dyktige blikkenslagere og taktekkere som håndterer ulike typer blikkenslagerarbeid og taktekking. Enten det dreier seg om beslag, takrenner, nedløp eller taktekking, utføres arbeidet presist og pålitelig.

Taktekker som reparerer tak

Sikringsutstyr og opplæring

Vi tar sikkerhet på alvor, og tilbyr sikringsutstyr og opplæring for dem som skal arbeide på taket. Sikringsutstyret gir trygghet og beskyttelse for de som utfører takarbeid, og opplæringen sikrer at de som skal bruke det får nødvendig kompetanse for å arbeide sikkert i høyden. Opplæringen omfatter riktig bruk av taksikringsutstyr, nødprosedyrer og risikohåndtering.

Arbeidere på tak i sikringsutstyr

Med våre tilleggstjenester kan du være trygg på at du får en helhetlig løsning for alle dine takbehov. Uansett om det er å forbedre lysforholdene, sikre trygg rømning, utføre blikkenslagerarbeid, taktekking eller sørge for trygt arbeid i høyden, er vi her for å hjelpe deg.

Se flere tjenester innen takforvaltning her.

Har du spørsmål om tilleggstjenester innen takforvaltning, kontakt oss.