Rådgivning

Rådgivning

Tre representanter fra Lett-Tak

Vår salgs- og rådgivningsavdeling kan svare på dine spørsmål og bidra aktivt med forslag til løsninger i byggeprosjektet ditt.

Sparer tid og kostnader med rådgivning før byggeprosjektet starter

Ved å kontakte salgs- og rådgivningsavdelingen før byggeprosjektet starter, kan vi aktivt bidra med forslag til løsninger som kan gjennomføres med Lett-Tak elementer. Du får tilgang til ekspertise og veiledning helt fra starten av, og kan dra nytte av vår kunnskap og erfaring i planleggingsfasen. Dette legger grunnlaget for et optimalisert bygg allerede fra starten av planleggingsprosessen, og gjør at du kan unngå kostbare og tidkrevende etterjusteringer senere i byggeprosessen.

Simen Gulbrandsen kan bidra aktivt med forslag til løsninger

Kostnadseffektiv planlegging

Vi kan vurdere dine behov og spesifikasjoner, og gi deg anbefalinger basert på vår ekspertise. Dette sikrer at du får en løsning som oppfyller dine krav og forventninger. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere kostnader og budsjett for takprosjektet ditt, og gi deg informasjon om materialvalg, prisalternativer og eventuelle kostnadsbesparende løsninger. Dette bidrar til å sikre at prosjektet ditt blir kostnadseffektivt og innenfor dine økonomiske rammer.

Tom Finstad, kalkyleleder Lett-Tak
Kalkyleleder Tom Finstad hjelper deg med kostnadseffektiv planlegging

Jobber tett med teknisk avdeling

Gjennom tett samarbeid mellom salgs- og rådgivningsavdelingen og vår tekniske avdeling oppnår vi effektiv informasjonsutveksling og en helhetlig tilnærming til prosjektene. Eventuelle spørsmål, utfordringer eller endringer kan håndteres sømløst og raskt. Dette sikrer at prosjektet holdes på riktig spor, og at alle involverte parter er godt informert og samkjørte.

Salgs- og rådgivningsavdelingen jobber tett med teknisk avdeling

Prosjektovervåkning

Gjennom hele prosessen vi følge opp prosjektet ditt og være tilgjengelig for å svare på spørsmål og gi støtte. Vi kan holde deg oppdatert på fremdrift, leveringstidspunkter og eventuelle endringer som oppstår. Dette gir deg trygghet og sikrer en jevn og problemfri prosjektgjennomføring.

Salgs- og rådgivningsavdelingen vil være en verdifull ressurs for deg allerede før byggeprosjektet starter. Du kan dra nytte av vårt faglige perspektiv, vår ekspertise og veiledning for å sikre at takprosjektet ditt er planlagt og gjennomført på en optimal og effektiv måte.

Har du noen spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg i ditt neste byggeprosjekt? Kontakt oss gjerne!