Årlig serviceavtale

Årlig serviceavtale

Mann som fikser tak

En årlig serviceavtale gir byggeiere og eiendomsforvaltere en trygg løsning for vedlikehold og oppfølging av taket gjennom hele dets levetid.

Hva får du med en årlig serviceavtale?

På en servicesjekk gjør vi en befaring hvor vi kvalitetskontrollerer taket med fuktmåling, og gjennomfører en visuell sjekk av hele taket. Vi kan utføre kontroll av tak med personell og drone, og leverer en tilstandsrapport bygget på NS3424. Dette er et verdipapir som kan legges frem ved eventuelle skader eller lekkasjer, og som meldes inn til forsikring eller huseier. Mindre skader repareres under ettersynet.

To menn reparerer tak

Hva kontrolleres?

 • Sluk og renner
 • Gjennomføringer
 • Gesimser
 • Overflatekontroll, kontroll av skjøter med skanning
 • Skader i tekking
 • Termikk-og energilekkasjer
 • Sikringsutstyr
 • Fukt

Hva får du?

 • Økt levetid på taket, og høyere verdi på bygget
 • Reparasjon av mindre skader før de utvikler seg
 • Trygghet og lavere kostnad over tid
 • Forutsigbar driftsøkonomi
 • Tilstandsrapport, bygget på Norsk Standard sin utgave NS3424
 • Dokumentasjon med bilder

Opprettholder takets funksjon over tid

Takforvaltning gjennom en årlig serviceavtale med Lett-Tak innebærer at du får regelmessig inspeksjon, vedlikehold og eventuelle reparasjoner av taket. Dette bidrar til å forlenge takets levetid og opprettholde dets funksjonalitet, vanntetthet og termiske egenskaper.

Servicearbeider på tak

Sparer kostnader med en serviceavtale

Ved å utføre regelmessig takservice kan vi oppdage og håndtere potensielle problemer eller skader på taket i en tidlig fase, noe som bidrar til å forebygge og forhindre at de utvikler seg til mer omfattende og kostbare problemer i fremtiden.

Service på Lett-Tak

Høy kompetanse på takservice

Takforvaltning fra Lett-Tak utføres av dyktige fagfolk med kunnskap om Lett-Tak-systemet og erfaring innen takvedlikehold. Vi har tilgang til riktig utstyr og materialer for effektivt å utføre nødvendige tiltak og sikre optimal funksjon og ytelse av taket.

Dette gir trygghet og sikkerhet for byggeiere og eiendomsforvaltere ved å opprettholde takets funksjon og sikre lang levetid for taket. Det bidrar også til å redusere kostnader forbundet med uventede reparasjoner, og forbedrer energieffektiviteten i bygningen.

Se flere tjenester innen takforvaltning her.

Kontakt oss om du har noen spørsmål om årlig serviceavtale eller andre tjenester innen takforvaltning.