Prosjektering

Prosjektering

Ingeniører fra Lett-Tak diskuterer en byggetegning

Vår tekniske avdeling består av et team på 12 erfarne ingeniører, støttet av egen F&U-avdeling. Med over 40 års erfaring besitter vi omfattende kunnskap om de mulighetene som våre takelementer kan tilby.

Med deg fra tegning til montering

Lett-Tak Systemer bistår deg i hele byggeprosessen, fra rådgivning og prosjektering, til produksjon og montering av taket.

En helhetlig tilnærming sikrer en sømløs og koordinert prosess, og gir deg en trygg «one-shop-stop»- opplevelse.

Optimalisert bygg fra første stund

Lett-Tak har over 40 års erfaring og høy ekspertise innen takkonstruksjon, og våre ingeniører kan gi deg råd basert på dine spesifikke behov og ønsker. Vi bidrar også gjerne aktivt med forslag til løsninger som kan gjennomføres med Lett-Tak elementer. Dette legger grunnlaget for et optimalisert bygg, allerede fra starten av planleggingsprosessen.

Foto av Katrine van Raaij, fagleder statikk og miljø hos Lett-Tak Systemer
Katrine van Raaij, fagleder statikk og miljø hos Lett-Tak Systemer, kjenner alle mulighetene med takelementene.

Spar tid og kostnader med forprosjektering

Forprosjekteringen legger et solid grunnlag for det påfølgende prosjekteringsarbeidet. Ved å involvere oss i forprosjekteringen kan vi identifisere og løse potensielle problemer, kartlegge alle nødvendige ressurser og definere klare mål og krav i en tidlig fase. Vi kan også minimere risikoen for endringer, forsinkelser og kostnadsoverskridelser senere i prosjektet.

Forprosjekteringen bidrar også til å sikre bedre kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter. Ved å klargjøre mål og krav i forprosjekteringen blir det enklere for arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre interessenter å jobbe sammen og koordinere sine aktiviteter i den påfølgende prosjekteringsfasen.

På denne måten kan tiden som investeres i forprosjektering i stor grad bidra til å redusere den totale tiden og kostnaden som kreves i prosjektering senere.

Ingeniør fra Lett-Tak snakker med kollega foran PC
Forprosjektering reduserer tid og kostnader i senere prosjektering.

Prosjektering i 3D og BIM

Vi prosjekterer i 3D og BIM*, hvor vi bruker programmene Tekla Structures og Revit. Ved å arbeide i 3D kan vi skape realistiske og detaljerte modeller av bygget, og gi en visuell forståelse av prosjektet. Verktøyet muliggjør også effektiv organisering og strukturering av prosjektrelatert informasjon, og dette kan enkelt deles og overføres mellom ulike faser av prosjektet. Slik får vi god informasjonsflyt og økt sporbarhet gjennom hele prosjektet.

*I BIM leverer vi ifc-modell, dersom prosjektet har større BIM-krav enn utveksling av IFC-modell, avklarer vi dette ved kontraktsinngåelse.

Våre ingeniører prosjekterer i 3D og BIM.

Vi prosjekterer etter følgende godkjenninger

• SINTEF Teknisk Godkjenning nr.2215
• European Technical Assessment ETA-15/0473
• European Technical Assessment ETA-23/0176
• Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.


Lett-Tak Systemer AS har godkjenning til å være:
• ansvarlig for prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3.
• ansvarlig for prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3.
• ansvarlig for utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1-3.

Her kan du lese mer om våre godkjenninger.

Nødvendig dimensjoneringsgrunnlag

Fra prosjektleder/entreprenør trenger vi en liste over modeller og andre tegninger som er relevante for vår leveranse, en gjennomføringsplan (Blankett 5185) fra ansvarlig søker, slik at vi får oversendt nødvendig dokumentasjon for IG, kontaktinfo for fremdriftsansvarlig, og oppdatert fremdriftsplan.

 

Fra ARK trenger vi ifc/rvt, takplan(pdf/dwg), alle øvre etasjeplan (pdf,dwg), hovedsnitt og detaljsnitt(pdf/dwg).

For å sikre en smidig prosess og unngå eventuelle uforutsette konsekvenser, er det viktig for oss å ha det endelige og komplette prosjekteringsgrunnlaget fra alle fag innen avtalt uke. På denne måten kan vi gjennomføre en enkelt prosjektering av takelementene, uten behov for kontinuerlige justeringer.

Det er verdt å merke seg at eventuelle endringer i prosjekteringsgrunnlaget etter dette kan påvirke både kostnader og fremdrift. Derfor oppfordrer vi til nøye vurdering og klar kommunikasjon av eventuelle endringer før denne tidsfristen. På den måten kan vi sammen finne de beste løsningene som sikrer prosjektets fremdrift og unngår unødvendige forsinkelser eller ekstra kostnader. Vi er alltid tilgjengelige for å bistå og rådgi i denne prosessen, slik at vi kan oppnå best mulig resultat for alle parter involvert.

 

Fra RIB trenger vi ifc/rvt og bæresystemet i plan og snitt(pdf/dwg).

I tillegg trenger vi et lastkart. Med et lastkart mener vi en oversikt over alle laster som virker på taket. Laster som snølast, maksimal stedvindshastighet, vindkasthastighetstrykk qp, aksialkrefter, torsjonskrefter samt utvendige og innvendige tilleggslaster. Innvendige formfaktorer for vind (cpi) som avviker fra det som er oppgitt i NS-EN 1991-1-4, avsnitt 7.2.9, Merknad 2 (cpi = +0,2 / -0,3) må oppgis spesielt da beregning av denne krever utvidet kjennskap til byggets utforming. Lastkartet skal også vise hvor kreftene er tenkt ført ned i underliggende konstruksjoner.

Dersom det er gjort avtale for beregning av Lett-Tak som avstivende skive er det viktig at avstivningssystemet i veggene er utformet slik at skjærstrømmene ikke på noe sted overstiger 20 kN/m, verken ute på takflaten eller i overgang til randdrager, oppleggsbjelker eller annen underliggende konstruksjon/avstivningssystem. Lastgrunnlaget må gis slik at vi kan regne oss entydig frem til skjærstrømmer hvor som helst i takflaten. Dimensjonering for seismiske laster er ikke en del av leveransen med mindre dette er avtalt ved bestilling. Dersom så er tilfelle gjelder spesielle krav til lastgrunnlaget, ta i så fall kontakt med oss for informasjon rundt dette eller se på nettsiden vår.

Lett-Tak skiveberegninger.pdf

All annen informasjon som er nødvendig for dimensjoneringen av taket, må oppgis.

For å sikre en smidig prosess og unngå eventuelle uforutsette konsekvenser, er det viktig for oss å ha det endelige og komplette prosjekteringsgrunnlaget fra alle fag innen avtalt uke. På denne måten kan vi gjennomføre en enkelt prosjektering av takelementene, uten behov for kontinuerlige justeringer.

Det er verdt å merke seg at eventuelle endringer i prosjekteringsgrunnlaget etter dette kan påvirke både kostnader og fremdrift. Derfor oppfordrer vi til nøye vurdering og klar kommunikasjon av eventuelle endringer før denne tidsfristen. På den måten kan vi sammen finne de beste løsningene som sikrer prosjektets fremdrift og unngår unødvendige forsinkelser eller ekstra kostnader. Vi er alltid tilgjengelige for å bistå og rådgi i denne prosessen, slik at vi kan oppnå best mulig resultat for alle parter involvert.

 

Fra RIV trenger vi ifc/rvt, takplan(pdf/dwg) med målsatte utsparinger, samt plassering av sluk med angivelse av sluktype og dimensjon.

Videre må det avklares hvem som leverer / monterer sluk.

For å sikre en smidig prosess og unngå eventuelle uforutsette konsekvenser, er det viktig for oss å ha det endelige og komplette prosjekteringsgrunnlaget fra alle fag innen avtalt uke. På denne måten kan vi gjennomføre en enkelt prosjektering av takelementene, uten behov for kontinuerlige justeringer.

Det er verdt å merke seg at eventuelle endringer i prosjekteringsgrunnlaget etter dette kan påvirke både kostnader og fremdrift. Derfor oppfordrer vi til nøye vurdering og klar kommunikasjon av eventuelle endringer før denne tidsfristen. På den måten kan vi sammen finne de beste løsningene som sikrer prosjektets fremdrift og unngår unødvendige forsinkelser eller ekstra kostnader. Vi er alltid tilgjengelige for å bistå og rådgi i denne prosessen, slik at vi kan oppnå best mulig resultat for alle parter involvert.

 

Minimum oppleggsbredde for møtende elementer på samme bjelke er 180 mm, forutsatt at dette ikke er et lavbrekk (elementene kolliderer i topp).  Merk at HUP 180 ikke har reell oppleggsbredde på 180 mm og derfor ikke er egnet. Minimum reell oppleggsbredde for ensidig opplegg er 100 mm. Dette forutsetter fri ende.

Dersom elementene har opplegg på hatteprofiler, må disse være torsjonsstive.

Opplegg på hatteprofiler eller der elementene møter en hindring i forkant (f.eks. stålvinkel på betongvegg som går opp forbi taket) krever minimum oppleggsbredde 150 mm.

Opplegg på betong krever innstøpt flattstål med minimum tykkelse 8 mm. Plassering og bredde på flattstålet avtales med oss. Ved takfall over 2,5°, må opplegg følge takets fall. På stålbjelker kan man for eksempel benytte påsveiset flattstål i takets fall.

Se oppleggsdetaljer for Lett-tak Classic her.

 

Informasjon kommer.

Har du spørsmål om hvordan vi kan bidra med prosjektering? Kontakt oss gjerne!