Taksjekk før installasjoner

Taksjekk før installasjoner

Tre takarbeidere foran solceller på Lett-tak

Vurderer du solceller eller annet utstyr på taket? Da bør du få utført en taksjekk i forkant.

Grundig vurdering av takets tilstand

Ved en taksjekk foretar vi en grundig vurdering av takets tilstand og underlag før montering av solceller eller annet utstyr. Vi kontrollerer takets bæreevne, inspiserer tekkingen og vurderer den gjenværende levetiden før installasjonen. Vi tar også hensyn til takets fallretning, valg av innfestning og generell egnethet for montering av utstyret.

Feste av solcellepaneler i tak
Lett-Tak sine takelementer har hard overflate, som er ideell til montering av solceller eller annet utstyr.

Vurdering av egnethet

Vi kan vurdere og dokumentere solcellepanelers egnethet i forhold til bygningens plassering. Vi samarbeider med ledende aktører innen solcelleteknologi og energilagring, og kan hjelpe deg med å velge riktig utstyr.

Solceller på Lett-Tak

Grønne tak og blå tak

En grundig taksjekk før montering av grønne tak (sedumtak) og blå tak (overvannshåndteringstak) er av stor betydning for å sikre en vellykket og bærekraftig installasjon. Grønne tak og blå tak har spesielle krav og utfordringer når det kommer til drenering, belastning og tekniske detaljer. En taksjekk vil vurdere takets tilstand, bæreevne og takkonstruksjonens egnethet for å bære ekstra vekt og håndtere overvann som samles på taket.

Ved en taksjekk identifiseres eventuelle skader eller svakheter som må utbedres før grønne eller blå tak installeres. Dette inkluderer å sørge for at tekkingen er intakt, dreneringssystemet fungerer som det skal, og at taket har tilstrekkelig kapasitet til å bære den ekstra belastningen som grønne og blå tak medfører.

Taksjekken er også en mulighet til å vurdere takets levetid og nødvendige vedlikeholdsarbeid. Å få en profesjonell vurdering av taket før montering av grønne eller blå tak gir en solid forutsetning for å oppnå et funksjonelt og holdbart resultat som bidrar til bedre miljø og bærekraftighet for bygningen.

Tilstandsrapport

Rapporten som leveres baserer seg på Norsk Standard NS3424 og gir en grundig tilstandsrapport. Dersom det er behov for oppgradering av taket før installasjonen, kan vi bistå med dette.

Før du monterer utstyr på taket, er det viktig å kontakte oss slik at du og ditt prosjektet ditt får de beste forutsetningene for en vellykket installasjon. Se flere tjenester innen takforvaltning her.

Kontakt oss før montering av utstyr på tak, så får du og monteringsprosjektet ditt de beste forutsetningene for å lykkes.