Service- og ettermarked

Service- og ettermarked

Mann reparerer tak

Taket på bygget ditt tar vare på verdiene som ligger under det, og sørger for beskyttelse av både bygg, mennesker og eiendeler. Vi holder taket ditt i orden, slik at ansvaret ditt som byggeier blir litt enklere.

Taket er byggets mest utsatte fasade

Et tak som ikke får løpende tilsyn og vedlikehold, kan koste dyrt. Været i Norden blir tøffere og våtere, og taket er utsatt for store belastninger gjennom sin levetid. Et proaktivt vedlikehold av taket er nødvendig for å sikre at kostbare skader ikke oppstår. Fuktskader er en gjenganger, og i nesten 3 av 4 skadetilfeller undersøkt av SINTEF de siste årene skyldes skadene fukt fra nedbør, kondens eller innbygget overskuddsfukt i materialer. Nedbør alene kan knyttes til mer enn 40% av skadene som er undersøkt. Våre elementer produseres innendørs i tørre og ideelle forhold, hvilket gjør at innebygget fukt ikke er et tema for våre elementer. Været får vi derimot ikke påvirket. Med jevnlig takservice får du et trygt tak som tåler all slags vær over lang tid.

Skader på tak kan bli dyrt

Skader kan oppstå av flere årsaker, men en fellesnevner er at det fort kan koste veldig mye å reparere. Små skader bør oppdages og repareres så fort som mulig for å unngå at de utvikler seg. Forsikringen dekker ofte kun følgeskader, og ikke selve skaden. Med dokumentasjon på vedlikehold kan du slippe avkortning i forsikringsoppgjøret. Jevnlig kontroll og vedlikehold på taket ditt er derfor en viktig investering som gir deg trygghet og en forutsigbar driftsøkonomi.

Våre tjenester innen takservice

Vi er spesialister på tak; vi prosjekterer og tegner, produserer, monterer og utfører service med et dedikert fokus på tak. Vår kompetanse gir deg de beste forutsetninger for en trygg takforvaltning. Vi tilbyr flere tjenester innen takservice:

Årlig serviceavtale

Regelmessig ettersyn av taket i form av en serviceavtale vil gi deg trygghet på takets tilstand, og grunnlag for å forutsi kommende behov for vedlikeholdsarbeid. Større reparasjoner kan unngås fordi mindre skader oppdages før de utvikler seg og blir kostbare. Mindre skader reparerer vi under ettersynet.

Her kan du lese om hva som kontrolleres, og hva du får i en årlig serviceavtale.

To menn i arbeidsklær oppe på et tak ser på en drone

Tilstandsrapport

Noen ganger trenger du en enkeltstående takkontroll fordi du skal selge bygget, fordi du ønsker å montere solceller, eller fordi det har oppstått situasjoner som krever en kontroll av taket.

Her kan du lese om hva som kontrolleres, og hva du får i en tilstandsrapport.

Morten Øien fra Lett-Tak ser på tilstandsrapport på iPad

Reparasjons- eller hasteoppdrag

Vi befarer og utfører nødvendig reparasjonsarbeid eller førstehjelpsbehandling av tak for å stoppe lekkasje. Les mer om reparasjons- eller hasteoppdrag her.

Mann reparerer tak

Vurdering av tak for solcellepaneler eller annet utstyr

Vurderer du solceller eller annet utstyr på taket? Da bør du få utført en taksjekk i forkant.

Vi utfører alle typer taksjekk. Lett-Tak sine tak har hard overflate og er ideelt for montering av solcellestativer og andre installasjoner uten at det går på bekostning av isolasjonsevne, tetthet, folie eller tekking. Allikevel bør du forsikre deg om at taket ditt er egnet for montering av utstyr.

Se hvordan vi kan hjelpe deg med taksjekk i forkant av utstyrsinstallering her.

Tilleggstjenester

Lys- og røykluker
Taktekker som reparerer tak
Blikkenslagere og taktekkere
Sikringsutstyr på tak
Sikringsutstyr og opplæring

Har du spørsmål om service- og ettermarked? Kontakt oss gjerne!