Montasje

Montasje

Montering av Lett-Tak takelement

Montering inngår alltid i prisen på våre takelementer. Våre egne spesialiserte montører kan montere opptil 1200 m² tak pr. dag.

Se video fra montasje av takelementene

Se video om hvordan takelementene monteres 👀

Montering inkludert i prisen

Å ha takmonteringen inkludert i prisen bidrar til en økonomisk forutsigbarhet i løpet av byggeprosjektet. Dette skyldes flere faktorer som arbeidskraft, materialer og tidsrammer som allerede er nøye beregnet og planlagt.

Montering av Lett-Tak takelementer

Du unngår uventede utgifter som kan oppstå om dette arbeidet må håndteres separat. Dette gjør det mulig å planlegge og administrere budsjettet mer nøyaktig, samtidig som det reduserer risikoen for kostnadsoverskridelser. En jevn økonomisk planlegging gir rom for bedre kontroll over prosjektets totale kostnader. Det letter samarbeidet med entreprenører og leverandører, og muliggjør bedre ressursallokering gjennom hele byggeprosessen.

Rask montering og unngåelse av fuktskader

Lange takelementer med spenn opp til 18 meter monteres raskt, opptil hele 1200 m2 pr dag. Monteringshastigheten bidrar til å redusere byggetiden og minimere forsinkelser i prosjektet. Fordi taket kommer raskt på plass, kan også innvendige arbeider påbegynnes med en gang. I tillegg til fordelene med tidsaspektet, minimeres risikoen for fuktskader på bygget. 

Montering av Lett-Tak takelementer

Redusert HMS-ansvar

Lett-Tak Systemer er ISO 45001-sertifisert. Vi har ansvar for våre egne montørers sikkerhet, og sikrer at arbeidet utføres i samsvar med helse- og sikkerhetsstandarder. Dette reduserer din juridiske og økonomiske risiko knyttet til eventuelle ulykker eller skader på arbeidsplassen.

Montering av Lett-Tak takelementer

Nullavtrykk på byggeplass

Montasjeprosessen gir minimal innvirkning på byggeplassen. Elementene blir transportert til byggeplass og løftet på plass ved hjelp av kran før de monteres umiddelbart. Dette bidrar til å minimere behovet for lagring og håndtering av materialer på selve byggeplassen, og reduserer forstyrrelser for andre pågående arbeider på byggeplassen.

Montørene tar ansvar for å rydde og kildesortere avfallet som oppstår under montering, og det etterlates derfor ikke noe fotavtrykk på byggeplassen. Denne praksisen bidrar til å opprettholde et ryddig og effektivt arbeidsmiljø.

Taket leveres ferdig tekket

Lett-Taks prefabrikkerte takelementer har overflate av finér som gir et solid fundament for taktekkingen. Overflaten er ideell til påføring av taktekking, enten det er asfalt underlagspapp eller Protan PVC takbelegg.

Fordi finéroversiden er hard og flat, bidrar den til å sikre at taktekkingen blir jevn, tettsittende og langvarig. Dette gir ekstra beskyttelse mot værforhold og elementene som kan påvirke taket over tid. 

Lett-Tak montasje

Taket kan leveres med ferdig himling

Himling monteres etter prosjektspesifikke ønsker. Se alternativer til himling her. Velger du tak levert uten himling, leveres takelementene klare for nedlekting i henhold til kundens lyd- og brannkrav.

Takelement fra Lett-Tak, med himling, monteres

Slik monteres et Lett-Tak

Bli med opp i høyden og se hvordan taket monteres.

Rutiner

HMS og sikkerhet

Ledelsen og montasjebasen har ansvar for at alle er kjent med sikkerhetsrutinene. Lett-Taks montasjebas har det overordnede ansvaret på byggeplassen. Eventuelle ekstra sikkerhetskrav fra entreprenør eller oppdragsgiver skal alltid kommuniseres til Lett-Tak på forhånd, slik at våre montører kan følge dem. Under det obligatoriske SJA-oppstartsmøtet om morgenen før montering begynner, skal eventuelle spesielle tiltak på byggeplassen bli informert om. Innenfor de etablerte sikkerhetsbestemmelsene skal hver montør planlegge effektive rutiner for praktisk håndtering av sikkerhetsutstyr, for å sikre trygghet og effektivitet i arbeidet.

Før arbeid igangsettes på bygninger eller andre ferdige konstruksjoner, må det sikres trygg tilgang til taket og toppdekket. Rømningsveier skal være forsvarlig ivaretatt. Dersom lift brukes på byggeplassen, må Arbeidstilsynets retningslinjer følges nøye. Hovedentreprenøren har ansvar for å etablere en godkjent adkomst til taket, som kan inkludere stillas eller trappetårn. Dette må være på plass i god tid før monteringsarbeidet starter. Vi vil også minne om viktigheten av å følge Norsk Byggherreforskrift som trådte i kraft 01.01.2010, samt kravene til arbeidsmiljø i AML Kapittel 4, §4-1.

Vi ønsker å informere om sikring av takflatens ytterkanter. I SJA kan vi avtale bruk av 2-metersregelen under montering. Ved andre avtaler skal det benyttes kollektive vernetiltak for flate eller skråtak. Det er mulig å avtale kontinuerlig sikring etter hvert som takelementene monteres. Dette håndteres av entreprenør og/eller byggherre. Ved spesifikke oppgaver som inntekking av gesimser og ytterkanter, kan det påløpe ekstra krav som sikring med rekkverk eller stillas.

Befaring og overtakelse

Når Lett-Takelementene er montert og klare, gjennomføres en overlevering av kontraktsarbeidet. Vår montasjebas kontakter Hovedentreprenør på siste montasjedag for å avtale en ferdigbefaring. Her går vi gjennom alt arbeid for å sikre at alt er på plass og oppfyller forventningene. Eventuelle arbeider som ikke er ferdigstilt registreres, og det avklares en frist til å utbedre dette. Det er viktig at Hovedentreprenørs byggeleder eller formann er til stede på dette tidspunktet.

Når Hovedentreprenør aksepterer arbeidene som ferdigstilte, skjer følgende:

  1. Hovedentreprenør tar på seg ansvaret for eventuelle skader på Lett-Tak Systemers arbeid.
  2. Vår plikt til å holde arbeidet forsikret opphører, og garantiperioden starter.
  3. Lett-Tak Systemer får rett til å sende sluttfaktura.
  4. Hvis det er noen mangler som blir oppdaget etter overtakelsen, er vi ansvarlige for å utbedre dem, selv om de kunne ha blitt oppdaget ved ferdigbefaringen.

Vi vil også undertegne en Registreringsforretning sammen. Ferdigbefaring og overtakelse følger retningslinjene i NS8417 pkt. 37.6 og skjer på siste montasjedag.

 

Har du spørsmål om montasje, er du velkommen til å ta kontakt!