Lyd og innemiljø

Lyd og innemiljø

Produksjonsarbeider i Lett-Tak legger på perforert plate på et takelement

Taket har en betydelig innvirkning på lyd- og innemiljøet i en bygning. Gode akustiske egenskaper i taket bidrar til å redusere støy og forbedre lydkvaliteten innendørs. Lyddempende takelementer kan absorbere og redusere etterklang, ekko og uønsket støy, og skape et mer behagelig lydmiljø.

Lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak elementer

Norges byggforskningsinstitutt (Byggforsk), nå en del av SINTEF, har gjennomført målinger i NBI’s lydlaboratorium for å evaluere lydabsorpsjonsfaktoren til ulike varianter av Lett-Tak elementer, både med og uten lydabsorberende underside. Resultatene viser at Lett-Tak elementer har spesielt god lydabsorpsjon når elementene er utført med perforert plate og tilleggsisolasjon på 30-50 mm mineralull. Alle variantene med perforert plate og tilleggsisolasjon oppnår svært god lydabsorpsjon, med vektede verdier fra 0,85 til 1,00. Perforeringsgraden hadde ubetydelig innvirkning på absorpsjonsfaktoren. Standardleveransen av Lett-Tak inneholder perforeringsgrad på 15-17%.

Les om prosjektet vårt i Tampere som krevde spesielt god lydisolasjon.

 1. Dokument ikon
  Byggforsk rapport, lydabsorpsjon av Lett-Tak Classic1 MB

Målerapport flanketransmisjon

Det har blitt gjennomført målinger på et Lett-Tak-element av type 31 som ble brukt som flankerende konstruksjon, der en lettvegg med dobbel gips ble brukt som skillekonstruksjon. Resultatene av målingene viser at ved bruk av en gjennomgående korrugert stålplate på elementet oppnås betydelig større flanketransmisjon sammenlignet med andre tilslutningsløsninger mot vegg.

Laboratoriemålingene viser en samlet lydreduksjon for både veggen og elementet, som varierer fra Rw = 38 dB til Rw = 62 dB, avhengig av tilslutningsløsningene mellom takelementet og veggen.

Dette tyder på at valg av tilslutningsmetode mellom Lett-Tak-elementer og vegger har en betydelig effekt på lydisolasjonen. Ved å velge riktig tilslutningsløsning kan man oppnå høyere lydreduksjon og dermed bedre lydisolering i bygningen.

 1. Dokument ikon
  Flanketransmisjon, rapport nr 100725/01170 KB
 2. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Prøving av luftgjennomgang SINTEF Byggforsk 20103 MB
 3. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Måling i lydlaboratorium SINTEF 20074 MB

LT-D Lydreduserende løsninger

LT-D (Lydreduserende løsninger) er spesialiserte løsninger som fokuserer på å optimalisere lydisolasjonen i bygninger. Med LT-D kan man oppnå høy lydreduksjon og bedre lydkvalitet i bygninger. Løsningene inkluderer bruk av lyddempende materialer og konstruksjoner, som isolerte takplater, spesielle lyddempende festemidler og tetningsløsninger.

LT-D-systemet tar også hensyn til flankeoverføring, som er lydoverføring gjennom tilknytningspunkter mellom bygningskomponenter. Ved å velge riktige tilslutningsmetoder og detaljer kan man minimere flankeoverføringen og forbedre den generelle lydisolasjonen i bygningen.

Med LT-D Lydreduserende løsninger kan du skape et behagelig og støysvakt innemiljø, som er spesielt viktig i støyfølsomme områder som boliger, kontorer, hoteller og helseinstitusjoner.

 1. Dokument ikon
  LT-D-01 Akustikkrapport Hel himlingsplate, Rw=38bB21 KB
 2. Dokument ikon
  LT-D-02 Akustikkrapport Sliss i himling, Rw=61 dB23 KB
 3. Dokument ikon
  LT-D 03 Akustikkrapport Hattebeslag med sliss i himling, Rw=58 dB20 KB
 4. Dokument ikon
  LT-D-04 Akustikkrapport Hattebeslag med sliss og skumlist, Rw=60 dB22 KB
 5. Dokument ikon
  LT-D-05 Akustikkrapport 2 lag gips med sliss, Rw=62 dB19 KB

Har du spørsmål om Lett-Tak og lydisolasjon, kontakt oss gjerne.