Dokumentasjon

Elementet har gjennom 30 års utvikling ivaretatt kundenes krav,
og er markedets best testede taksystem.

Brannklasse

Elementer med 30 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-30 i henhold til NSEN 13501-2, mens elementer uten himlingsisolasjon har brannmotstand tilsvarende REI-15.
Med himling av stålplater og 50 mm steinull har takelementene en brannmotstand tilsvarende REI-60.
Elementer med 100 mm himlingsisolasjon har en brannmotstand tilsvarende REI-90.
Verdiene gjelder for brann fra over- eller undersiden. Se Sintef Certifications side for våre tekniske godkjenninger.

Detaljsnitt av element

Brannmotstand REI-15
Brannklasse REI-15 Lett-Tak
Brannmotstand REI-30
Brannklasse REI-30

Brannmotstand REI-60
Brannklasse REI-60
Brannmotstand REI-90
Brannklasse REI-90 Lett-Tak


Lyd

Lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak elementer

Norges byggforskningsinstitutt har på oppdrag fra AS Lett-Tak Systemer utført målinger i NBI’s lydlaboratorium (ventilasjonslaboratoriet) av lydabsorpsjonsfaktor for ulike varianter av Lett-Tak elementer med og uten lydabsorberende underside.

Resultatene viser at lydabsorpsjonen for Lett-tak elementer er svært god når utførelsen er med perforert plate og tilleggsisolasjon (30-50 mm mineralull). Alle typene med perforert plate og tilleggsisolasjon (30-50 mm mineralull) gir svært god lydabsorpsjon, alle med veiet verdi, αw fra 0,85- 1,00. Perforeringsgraden ga ubetydelig forskjell i absorpsjonsfaktor. Lett-Tak leveres med 15-17 % perforeringsgrad som standard.
Rapport om lydabsorpsjonsmåling av Lett-Tak-elementer, rapport nr. O 7691 (PDF).

Målerapport Flanketransmisjon

Det er utført måling på et Lett-tak-element av type 31, anlagt som flankerende konstruksjon. Som skillekonstruksjon er det brukt lettvegg med dobbel gips. Resultatene viser at gjennomgående korrugert stålplate på elementet vil gi stor flanketransmisjonen sammenlignet med andre løsninger for tilslutning mot vegg. Det er oppnådd en samlet laboratoriemålt lydreduksjon for vegg og element fra Rw = 38 dB til Rw = 62 dB, avhengig av tilslutningsløsninger mellom takelement og vegg. Flanketransmisjon, rapport nr. 100725 / 01 (PDF). Se også Detaljsnitt for konstruksjon (LT-D). Målerapport Luftgjennomgang (PDF) og Målerapport Luftlydsgjennomgang (PDF). Resultat Sintef Sound Reduction index (PDF).


Miljø

Miljø- og energiklassifisering av bygninger med Lett-Tak

Lett-Tak er et sammensatt produkt. Vi er bevisste på vårt miljøansvar og benytter oss utelukkende av bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører. Lett-Tak har Sintef Teknisk Godkjenning utstedt etter 1. januar 2010 som dokumenterer fravær av stoffer på BREEAM NOR sin sjekkliste A20. Lett-Tak har pr. dags dato ikke egen EPD eller miljøsertifisering. Som miljødokumentasjon, i tillegg til Teknisk Godkjenning, har vi hentet inn EPD-er og miljøsertifiseringer fra alle våre leverandører. Mer informasjon om dette finnes under «Leverandører og miljøprofil» samt «Leverandører og sertifiseringer» eller ved henvendelse til Lett-Tak. Lett-Tak er registrert i ProductXchange der sikkerhetsdatablader for alle komponenter som takelementene er satt sammen av kan linkes inn til hvert prosjekt.

Leverandører og miljøprofil

Protan  |  Isola  |  Rockwool  |  Ruukki  |  Sika  |  Akzo Nobel  |  Tommen Gram

Leverandører og sertifiseringer

Flere av våre leverandører (Rockwool, Protan og Ruukki) har utarbeidet EPD [1] som dokumenterer miljømessige forhold for sine produkter. Flere leverandører (Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) har også miljøsertifiserte styringssystemer etter ISO- standarden, ISO 14001 [2]. Limprodusenten Akzo Nobel Coatings AS har sertifisering som Miljøfyrtårn [3]. Trelastleverandøren Bergene Holm samt leverandør av konstruksjonskryssfiner Metsaliitto Cooperative er begge PEFC-sertifisert [4].

1) For mer informasjon om EPD, se www.epd-norge.no
2) For mer informasjon om ISO 14001- sertifisering, se www.iso.org
3) For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.
4) For mer informasjon om PEFC, se www.pefc.org.
5) For mer informasjon om ProductXchange, se productxchange.com/no/Norge

Klimagassregnskap

Det er utarbeidet et veiledende anslag på klimagassutslipp for Lett-Takelementene. Klimagassregnskapet er basert på materialer som benyttes i elementene og tar ikke hensyn til utslipp fra egen produksjon eller transport/montasje. Utslippsverdier er hentet fra Klimagassregnskap.no, leverandørers EPD samt egne anslag der det ikke finnes nøyaktige verdier. Kilder er angitt i beregningen. Klimagassregnskap (pdf).

Se klimagassregnskap (pdf) for Åsveien Skole i Trondheim.


Teknisk godkjenning

Sintef Certifications side for våre tekniske godkjenninger
Tilhørende detaljer til teknisk godkjenning ikon-round-pdf

FDV

Lett-Tak levert med underlagspapp

FDV ikon-round-pdf
Sintef Certifications side for våre tekniske godkjenninger
Vedlegg 2: Datablad Isola papp ikon-round-pdf

Lett-Tak levert med Protan SE 1,6

FDV ikon-round-pdf
Sintef Certifications side for våre tekniske godkjenninger
Sintef Certifications side teknisk godkjenning nr. 2010 Protan

LT-D Lydreduserende løsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-D Lydreduserende løsninger Last ned Last ned
LT-D-01: Hel himlingsplate, Rw=38 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-02: Sliss i himlingsplate, Rw=61 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-03: Hattebeslag med sliss i himling, Rw=58 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-04: Hattebeslag med sliss og skumlist, Rw=60 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil
LT-D-05: 2 lag gips med sliss, Rw=62 dB (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil

LT-E Teleskopløsninger

Veiledende detaljtegninger

LT-E Teleskopløsninger Last ned Last ned
LT-E-1-1: Teleskopløsning i elementets tverretning med hel himling (pdf) PDF-fil
LT-E-1-2: Teleskopløsning i elementets tverretning med sliss i himling (pdf) PDF-fil
LT-E-2-1: Teleskopløsning i elementets lengderetning med hel himling (pdf) PDF-fil
LT-E-2-2: Teleskopløsning i elementets lengderetning med sliss i himling (pdf) PDF-fil

LT-F Vippeanker

Veiledende detaljtegninger

LT-F Vippeanker Last ned Last ned
LT-F-01: Oppheng ved bruk av Vippeanker (pdf) / (dwg) PDF-fil DWG-fil


Elementtype

ELEMENTTYPE Last ned Last ned

Type 13 med 48×71 mm trerekke

Type 13 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 13 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 13 m/ 48×71 mm trerekke.Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 16 med 48×71 mm trerekke

Type 16 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 16 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 16m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 16 med 48×96 mm trerekke

Type 16 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 16 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 16 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 21 med 48×71 mm trerekke

Type 21 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 21 med 48×96 mm trerekke

Type 21 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 21 med 48×121 mm trerekke

Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 21/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5, 7 eller 10 cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 31 med 48×71 mm trerekke

Type 31 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 31 med 48×96 mm trerekke

Type 31 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 31 med 48×121 mm trerekke

Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 31m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5, 7 eller 10 cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 36 med 48×71 mm trerekke

Type 36 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36m/ 48×71 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 36 med 48×96 mm trerekke

Type 36 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36m/ 48×96 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil

Type 36 med 48×121 mm trerekke

Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 5cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 7cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: stålplate m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36 m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist m/ 10cm Rockwool tungplate (pdf) PDF-fil
Type 36m/ 48×121 mm trerekke. Himling: isolist eller stålplate m/ 5, 7 eller 10 cm Rockwool tungplate (dwg) DWG-fil