Dokumentation Lett-Tak Classic

Dokumentation Lett-Tak Classic

Dokumentmappe for Lett-Tak Classic takelement

Dokumentation för Lett-Tak Classic.

Tekniska godkännanden

Lett-Tak Systemer AS har sentral godkjenning til å være:
• ansvarig för planering av Konstruktionssäkerhet i åtgärdsklass 3
• ansvarig för planering av Byggnadsfysik i åtgärdsklass 3
• ansvarig för utförande av montering av bärande metall- eller betongkonstruktioner i åtgärdsklass 1–3

Läs mer om godkännanden och certifieringar här.

 1. Dokument ikon
  Standardkonstruktionsdetaljer för Lett-Tak tillhörande SINTEF teknisk godkännande nr 22152 MB

Brandmotstånd

Lett-Tak Classic kan levereras i brandklasserna REI15, REI30, REI60 och REI90. Takelementet kan användas i byggnader i brandklass 1–3 enligt de villkor som beskrivs i avsnitt 6.2 i Sintefs tekniska godkännande. Läs mer om brandmotstånd här.

Ljud

Läs mer om ljud och inomhusmiljö här.

 1. Dokument ikon
  Byggforsk-rapport, ljudabsorption hos Lett-Tak Classic1 MB
 1. Dokument ikon
  Flanköverföring, rapport nr 100725:01170 KB
 2. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Provning av luftinträngning SINTEF Byggforsk 20103 MB
 3. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Mätning i ljudlaboratorium SINTEF 20074 MB
 1. Dokument ikon
  LT-D-01 Akustikrapport Hel innertakplatta, Rw=38bB21 KB
 2. Dokument ikon
  LT-D-02 Akustikrapport Slits i innertak, Rw=61 dB23 KB
 3. Dokument ikon
  LT-D 03 Akustikrapport Hattbeslag med slits i tak, Rw=58 dB20 KB
 4. Dokument ikon
  LT-D-04 Akustikrapport Hattbeslag med slits och skumlist, Rw=60 dB22 KB
 5. Dokument ikon
  LT-D-05 Akustikrapport 2 lager gips med slits, Rw=62 dB19 KB

Teleskoplösningar

 1. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-1-1-Lett-Tak3 MB
 2. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-1-2-Lett-Tak3 MB
 3. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-2-1-Lett-Tak3 MB
 4. Dokument ikon
  Teleskoplösningar-LT-E-2-2-Lett-Tak3 MB

FDV

Läs mer om FDV här.

 1. Dokument ikon
  01 FDV Lett-Tak levert med underlagspapp207 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Declaration of performance-en Isola LT Kraftunderlag62 KB
 1. Dokument ikon
  1.0 FDV Lett-Tak elementer tekket med Protan247 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Sintef Teknisk Godkjenning 2010327 KB

Upphängning

Läs mer om upphängning här.

 1. Dokument ikon
  Upphängning av sprinkler i Lett-Tak.element630 KB
 2. Dokument ikon
  Oppheng i Lett-Tak Classic takelementer2 MB
 3. Dokument ikon
  Upphängning med vippankare i Lett-Tak-element56 KB

Upplagsdetaljer

Läs mer om upplager och randvillkor här.

 1. Dokument ikon
  Upplagsdetaljer för Lett-Tak Classic3 MB

Avstyvande skiva

Läs mer om avstyvande skiva här.

 1. Dokument ikon
  Lett-Tak_skiva_norsk-2016235 KB
 2. Dokument ikon
  Lett-Tak_skiva_engelska-2016344 KB

Kontakta oss för mer information.