Nominert til Årets trebyggeri -23

Nominert til Årets trebyggeri -23

Prisen «Årets trebyggeri 2023» deles ut i mars 2024, og er et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien for å markere treets stadig tydeligere posisjon i byggebransjen. Lett-Tak har produsert og montert taket på én av de tre nominerte; Svalbard Folkehøgskole.

Svalbard folkehøgskole

– Det har vært en krevende jobb for juryen, og bredden i type bygg var spesielt stor i år. Flere av de innmeldte prosjektene kunne ha vært verdige vinnere av prisen, men juryen føler de har funnet tre solide kandidater som alle er flotte representanter for det moderne trebyggeriet, uttaler Aasmund Bunkholt, daglig leder i TreFokus, til treteknisk.no.

Svalbard folkehøgskole

De tre kandidatene er: Svalbard Folkehøgskole, Lumber bygg 4 og «Flishuset» ved Ørje Brug.

Lett-Tak har prosjektert, produsert og montert taket på Svalbard Folkehøgskole. Dette er et skolebygg i Longyearbyen med 125 skoleplasser og fasiliteter som fellesareal, undervisningsrom, kjøkken og spisesal. Beliggende på Sjøskrenten, gir det en fantastisk utsikt ned mot fjorden.

Bilder fra montasjen av taket.

Bygningen er strategisk fundamentert på peler for å unngå å lede varme ned i grunnen og forhindre tining av permafrosten – en vanlig praksis på Svalbard og i arktiske regioner. Treets lave egenvekt blir utnyttet i bæresystemet, og begrenser belastningen på fundamentet. Limtredragere og massivtre utgjør bæresystemet over pelene, mens fasaden har trykkfast isolasjon med stående trekledningInnendørs består deler av veggene av massivtre, mens andre vegger har tradisjonell oppbygning for å ivareta akustikk og brannsikkerhet, med finerplater som synlig overflate.

Prosjektet har også integrert bærekraft gjennom gjenbruk av gruveplank fra nedlagte Svea kullgruve. Den grove gruveplanken har etter høvling, sliping og lakking, fått nytt liv som etasjesenger for internat-rommene, samt karakteristiske trapper, benker og en bardisk.

Svært godt samarbeid

Lars Berg, Lett-Tak

Prosjektingeniør i Lett-Tak Systemer, Lars Berg, var tidlig involvert i prosjekteringen av Svalbard Folkehøgskole. Han ser tilbake på samarbeidet med Hæhre Entreprenør som svært vellykket.

«I samarbeidet med Hæhre har jeg opplevd en svært positiv dynamikk. Samarbeidet har vært smidig og effektivt, og vi har hatt en god dialog gjennom hele prosessen.»

Løste utfordring med delt takelement

Likevel var ikke prosjektet uten utfordringer. Et lite utstikk på ett av byggene med tre takvinduer tett inntil hverandre, skapte noen utfordringer for prosjektingeniøren. «Vi fikk ikke plass til et helt element, men takket være en solid innsats fra ingeniører og produksjonsplanleggere, klarte vi å overvinne de tekniske utfordringene ved å lage et smalt element som vi delte opp.»

Slik ble det smale takelementet tegnet inn i løsningen.

Raskt tett tak er en stor fordel

Takelementer fra Lett-Tak monteres svært raskt. Å få et bygg raskt inntettet på Svalbard har en rekke betydelige fordeler. Det arktiske klimaet preges av utfordrende værforhold, med ekstreme kuldegrader og krevende vindforhold. Å effektivt tette bygningen tidlig i prosessen gir beskyttelse mot de røffe værforholdene, og en raskere start på innvendige arbeider.

«Å minimere eksponeringen av bygningen for vær og vind reduserer risikoen for skader på konstruksjonen, materialer og utstyr,» forklarer Berg. «Videre muliggjør et raskt inntettet bygg en mer effektiv arbeidsflyt, bedre kontroll over byggeprosessen og bedre arbeidsforhold under krevende arktiske forhold. Dette resulterer ikke bare i kostnadsbesparelser, men sikrer også en tryggere og mer effektiv gjennomføring av prosjektet på Svalbard.»

Felles engasjement for kvalitet og bærekraft

Tommy Nilsen, salgs- og markedssjef i Lett-Tak Systemer, gratulerer de involverte i prosjektet, og retter en takk til entreprenøren og beskrivende team for et godt samarbeid.

«Vi er svært stolte av å være en av leverandørene i dette prosjektet. Prosjektsamarbeidet har vært strålende, og vi ser frem til å fortsette å levere bærekraftige og innovative løsninger. Nominasjonen er et resultat av et felles engasjement i prosjektet for kvalitet og bærekraft,» sier Nilsen.


Kort om Årets trebyggeri 2023

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer mm. både i form av nybygg og ombyggings-/påbyggingsprosjekter.

I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2023.