Certifieringar

Certifieringar

Lett-Tak ikon check

Lett-Taks certifieringar och godkännanden bekräftar att vi uppfyller stränga kvalitetsstandarder och att våra produkter och system är pålitliga och lämpliga för det syfte de är avsedda för. Med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet har Lett-Tak ett starkt engagemang för att leverera pålitliga och innovativa taklösningar till sina kunder.

Logo Kiwa

ISO-certifieringar

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsstyrningssystem som bekräftar att Lett-Tak har etablerat och implementerat effektiva kvalitetsstyrningsprocesser för att uppnå och upprätthålla en hög kvalitetsnivå i våra produkter och tjänster.

ISO 14001

Lett-Taks certifiering enligt ISO 14001 visar vårt engagemang för miljöledning. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan från vår verksamhet, genomför åtgärder för att minska miljöpåverkan och förbättra våra hållbara metoder.

ISO 45001

Lett-Taks certifiering enligt ISO 45001 visar vårt fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda och samarbetspartners.

SINTEF Tekniskt godkännande nr 2215

SINTEF Tekniskt godkännande nr 2215 är ett certifieringssystem som används inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta godkännande är beviljat av SINTEF och bekräftar att en produkt, ett system eller en byggnad uppfyller specifika tekniska krav och kvalitetsstandarder.

Godkännande nr 2215 gäller för takelementet Lett-Tak Classic, och innebär att produkten är noggrant testad och bedömd enligt relevanta nationella och internationella standarder.

Logo ETA

European Technical Assessment ETA-15/0473

European Technical Assessment ETA-15/0473 är en teknisk bedömning som utställs av en bedömningsorganisation (ETA) i Europa. Denna bedömning bekräftar att en produkt eller ett byggnadssystem uppfyller specifika tekniska krav och standarder som är nödvändiga för att säkerställa kvalitet, prestanda och säkerhet. ETA-15/0473 bekräftar att Lett-Tak Classic är lämplig för användning i bygg- och anläggningsprojekt och uppfyller nödvändiga tekniska krav enligt europeiska standarder.

Logo ETA

European Technical Assessment ETA-23/0176

European Technical Assessment ETA-23/0176 är en teknisk bedömning som utställs av en bedömningsorganisation (ETA) i Europa. Denna bedömning bekräftar att en specifik produkt eller ett byggnadssystem uppfyller de nödvändiga tekniska kraven och standarderna för att säkerställa kvalitet, prestanda och säkerhet. ETA-23/0176 bekräftar att Lett-Tak Wood är lämplig för användning i bygg- och anläggningsprojekt och uppfyller kraven enligt europeiska standarder.

Logo sentralt godkjent

Centralt godkännande av företag för ansvarsrätt enligt plan- och bygglagen

Centralt godkännande enligt plan- och bygglagen visar att vi som företag har nödvändig kompetens och nödvändiga kvalifikationer för att utföra uppgifter inom planering och byggande. Godkännandet bekräftar att vi uppfyller föreskrifternas krav, och ger byggherrar och myndigheter trygghet med avseende på vår förmåga att hantera uppgifterna enligt gällande standarder och krav.

Mästerbrev

Mästarbrevet, reglerat av Lagen om mästarbrev, kontrolleras av Närings- och fiskeridepartementet (NFD). Mästarbrevnämnden styr, utvecklar och säkrar kvaliteten på mästarbrevet. En mästare är expert både inom sitt yrke och som ledare. Som yrkesperson säkerställer mästaren kvalitet i utförandet och främjar yrkesmässig utveckling.

StartBANK, leverantörsregister för bygg, bygg, förvaltning, försäkring och fastighet

Lett-Tak Systemer AS är registrerat i StartBANK med ID 130302.
StartBANK hjälper dig att efterleva lagstiftningen. Den tillåter inköpare att använda sina egna interna måttstockar på vår profil, visar graden av överensstämmelse och förenklar bedömningen av vår lämplighet för dina behov