Gjenbruk og resirkulering

Gjenbruk og resirkulering

Lett-Tak demontering

Lett-Tak Classic og Lett-Tak Wood kan demonteres og gjenbrukes, og er nesten 100 % resirkulerbare. Vi bistår deg i prosessene.

Takløsningene er utviklet med miljøet i tankene

Lett-Tak Classic og Lett-Tak Wood er utviklet med miljøhensyn som grunnleggende prinsipp gjennom hele verdikjeden. Elementene er designet og produsert i tråd med prosjektspesifikke krav fra kunden, og konstruert for å være demonterbare, gjenbrukbare og nesten 100 % resirkulerbare. Lett-Tak Systemer kan bistå byggherre i gjenbruks- og resirkuleringsprosessene.

Arbeider med logo Lett-Tak på ryggen skuer ut over natur og tømmer

Gjenbruk (demontere og remontere)

Elementene er fullt demonterbare (splitting av de forskjellige innsatsfaktorene i elementet). Ved ønske om gjenbruk kan dette realiseres så lenge elementene oppfyller de tekniske kravene for det nye bygget. Enkelte avvik og behov for utbedringer/forsterkninger kan oppstå, og disse håndteres individuelt. Lett-Tak Systemer anbefaler at denne prosessen utføres av våre fagfolk for å sikre korrekt håndtering av taket, samt opprettholdelse av dets tiltenkte funksjon og tekniske krav.

Resirkulere

Lett-Tak Systemer kan bistå deg gjennom hele resirkuleringsprosessen. Vi har nødvendig kompetanse for å sikre korrekt håndtering av denne prosessen, og kan assistere deg for å sikre at materialene resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Kontakt vår Service- og ettermarkedsavdeling for mer informasjon og priser. Vi er her for å støtte deg i å ta bærekraftige valg gjennom hele bygningens levetid.