Slår seg sammen for å løse eiendomsbransjens utfordringer

Slår seg sammen for å løse eiendomsbransjens utfordringer

Lett-Tak Systemer og teknologibedriften Inotek har inngått samarbeid for å tilby en innovativ vedlikeholdsavtale på tak. Gjennom kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne teknologi ønsker vi å løse utfordringene eiendomsbransjen står overfor.

Handshake i samarbeidsinngåelse

Løser utfordringer

Riktig vedlikehold og drift, kostnadskontroll og energiforvaltning er noen av utfordringene eiendomsbransjen står overfor. Gjennom et unikt samarbeid mellom Lett-Tak Systemers ekspertise innen takvedlikehold og Inoteks spesialisering innen energi- og tilstandskartlegging, vil vi bidra til en enklere hverdag i bransjen.

Morten-Oien-Lett-Tak

Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig i Lett-Tak Systemer, forklarer at det kan føles krevende for byggforvaltere å sikre at bygningene er i god stand og fungerer optimalt, spesielt når det gjelder eldre eller komplekse bygninger.

«Å opprettholde bygningens kvalitet samtidig som kostnadene må holdes under kontroll, oppleves nok ofte som en utfordring,» sier Øien. «Nettopp derfor er regelmessig takettersyn så viktig. Dette gir en trygghet for å forhindre større skader på taket, samt de økonomiske konsekvensene dette kan medføre.»

Eneste i Norge

I samarbeidet kartlegger og termograferer Inotek byggets klimaskjermer ved hjelp av drone, og identifiserer avvik og lekkasjer som påvirker energiforbruket og takets tilstand. Fredrik Rist, daglig leder i Inotek, påpeker at Inotek sannsynligvis er det eneste selskapet i Norge som analyserer og rapporterer feil og mangler ved klimaskjermen til et tak på denne måten.

Drone over tak
Termografi av tak

Fredrik-Rist-Inotek

«Den termografiske energi- og tilstandskartleggingen gir en rask og nøyaktig analyse av takets tilstand. Vi presenterer funn og avvik i en egen rapport, gir et anslag over eventuelle energitap, og anbefaler tiltak for utbedring av feil og mangler.

Rapporten blir dermed et viktig støtte- og beslutningsgrunnlag for eiere, forvaltere og de som drifter bygget,» forklarer Rist.

Sømløst og kostnadseffektivt

Basert på analysen og rapporten fra Inotek, utbedrer Lett-Tak eventuelle skader. Ved å dele sin fagekspertise vil Inotek og Lett-Tak Systemer tilby en sømløs og kostnadseffektiv løsning for vedlikehold og reparasjon. Serviceavtalene skreddersys etter kundenes behov og gir økonomisk forutsigbarhet.

Fokus på bærekraft

«Dette skal gi kundene trygghet og kontroll over sine eiendomsinvesteringer, samtidig som det vil bidra til å bevare eksisterende bygningsmasse og redusere miljøbelastningen,» forklarer Rist. Begge selskapene har et tydelig fokus på sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger, og gjennom samarbeidet ønsker de å bidra til å redusere materiell- og ressursforbruket. Med godt vedlikehold av tak vil byggenes levetid forlenges, konfliktnivået i forsikringssaker dempes, og verdiene i regnskapene øke.

Fra venstre: Morten Øien, Tommy Nilsen og Fredrik Rist

Tommy Nilsen, salgs- og markedssjef i Lett-tak Systemer, gleder seg til det nyskapende samarbeidet. «Vi deler samme visjon om å drive bransjen fremover med bærekraftige løsninger,» uttaler han fornøyd.