Alvorlige utfordringer i kommunal eiendomsforvaltning

Alvorlige utfordringer i kommunal eiendomsforvaltning

Kommuner står overfor en alarmerende virkelighet når det gjelder vedlikeholdsetterslep i eiendomsforvaltningen, ifølge den nye RIF-rapporten. Slik kan Lett-Tak hjelpe deg.

Reparatør fra Lett-Tak fjerner en takplate full av vann

Rapporten fra RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) belyser de alvorlige utfordringene knyttet til vedlikehold, inneklima, sikkerhet, funksjonalitet og sårbarhet overfor klimaendringer. Dette vedlikeholdsetterslepet påvirker spesielt de mest sårbare gruppene i samfunnet: barn, unge, syke og eldre. I møte med disse problemene kan takforvaltning være nøkkelen til å skape en bærekraftig fremtid for kommunale bygg.

En kostbar belastning

RIF-rapporten fra 2021 avdekket et massivt vedlikeholdsetterslep på 160 milliarder kroner. Ikke for å bli som nye bygg, men for å komme opp på et akseptabelt og godt nok nivå. Den nyeste rapporten viser at en tredjedel av kommunene mener at dette etterslepet har økt, og over 60 prosent tviler på evnen til å redusere det i løpet av de kommende fem årene.

Manglende takforvaltning kan bli svært kostbart. Forvaltningsansvarlig ved dette bygget bestilte en
kontroll av taket før montering av solceller. Resultatet av kartleggingen var alarmerende. Ikke på grunn av svake konstruksjoner, men på grunn av lekkasjer. Taket var fullstendig mettet av vann.

Manglende beredskap for klimaendringer

Rapporten avslører at nesten 90 prosent av kommunene mangler systemer og rutiner for å vurdere bygningenes sårbarhet overfor klimaendringer. Denne mangelen på beredskap og tilpasningsevne er spesielt bekymringsfull i en tid med økende klimautfordringer. Det er klart at det er nødvendig med effektive tiltak for å styrke bygningenes motstandsdyktighet mot ekstreme værforhold.

Takforvaltning – en avgjørende faktor

Takforvaltning være en avgjørende faktor for å forbedre punktene som fremkommer i rapporten:

Inneklimaforbedringer

Optimal takforvaltning bidrar til å forhindre fuktinntrenging og muggvekst, og dermed forbedre inneklimaet betydelig. Dette har direkte positive effekter på helsen til kommunens innbyggere.

Økt sikkerhet

Riktig vedlikehold av taket reduserer risikoen for lekkasjer og andre sikkerhetstrusler. Spesielt viktig er dette for bygninger som huser skoler, barnehager og helseinstitusjoner.

Mann tar bilde av reparasjon på tak

Optimal funksjonalitet

Jevnlig takforvaltning gir bedre funksjonalitet for bygningen som helhet. Dette er kritisk for å opprettholde viktige tjenester som påvirker dagliglivet til innbyggerne.

Taktekker som reparerer tak

Sårbarhet mot klimaendringer

Ved å investere i takforvaltning kan kommuner gjøre byggene mer motstandsdyktige mot klimaendringer. Dette er en rimelig investering i fremtidig bærekraft og reduserer risikoen for skader fra ekstremvær.

Oppfordrer til økt bevissthet og handling

RIF-rapporten påpeker mangel på økonomiske ressurser og relevant kompetanse som en vesentlig hindring for forbedring. Suksesshistorier viser imidlertid at kommuner som har lyktes, har hatt tydelige mål, god oversikt og langsiktige planer.

Rapporten avdekker at kommuner mangler systemer og rutiner på blant annet følgende områder:

  • Miljørettet helsevern (herunder inneklima): 36 %
  • Energibesparingspotensiale: 52 %
  • Byggenes klimafotavtrykk: 91 %
  • Byggenes sårbarhet for økte klimapåkjenninger: 87 %

RIF oppfordrer både lokale og nasjonale myndigheter til økt bevissthet og handling. Dette inkluderer nødvendige investeringer i infrastruktur og menneskelige ressurser. Takforvaltning bør være en integrert del av denne strategien for å sikre bærekraftig utvikling og fremtidig trygghet for kommunenes innbyggere.

Kontakt oss for hjelp til takforvaltning

Lett-Tak arbeidere

Lett-Tak har over 40 års kompetanse på takforvaltning, og hjelper deg gjerne. Vi har en egen serviceavdeling som kan utføre servicekontroll eller gi en tilstandsrapport, og sørge for at taket ditt opprettholder – eller forbedrer sin funksjon i årene fremover. Kontakt oss i dag for mer informasjon!