Alvorliga utmaningar inom kommunal fastighetsförvaltning

Alvorliga utmaningar inom kommunal fastighetsförvaltning

Kommuner står inför en larmande verklighet när det gäller eftersatt underhåll inom kommunal fastighetsförvaltning, enligt den nya RIF-rapporten. Så kan Lett-Tak hjälpa dig.

Reparatør fra Lett-Tak fjerner en takplate full av vann

Rapporten från RIF (Rådgivande Ingenjörers Förening) belyser de allvarliga utmaningarna kopplade till underhåll, inomhusklimat, säkerhet, funktionalitet och sårbarhet inför klimatförändringar. Detta eftersatta underhåll påverkar särskilt de mest sårbara grupperna i samhället: barn, unga, sjuka och äldre. I möte med dessa problem kan takförvaltning vara nyckeln till att skapa en hållbar framtid för kommunala byggnader.

En kostsam börda

RIF-rapporten från 2021 avslöjade en massiv eftersatt underhållsskuld på 160 miljarder kronor. Inte för att göra byggnaderna som nya, utan för att få dem upp på en acceptabel och tillräckligt bra nivå. Den senaste rapporten visar att en tredjedel av kommunerna anser att denna eftersättning har ökat, och över 60 procent tvivlar på förmågan att minska den under de kommande fem åren.

Bristande takförvaltning kan bli mycket kostsam.

Bristande beredskap för klimatförändringar

Rapporten avslöjar att nästan 90 procent av de norska kommunerna saknar system och rutiner för att bedöma byggnadernas sårbarhet inför klimatförändringar. Denna brist på beredskap och anpassningsförmåga är särskilt oroande i en tid av ökande klimatutmaningar. Det är tydligt att effektiva åtgärder behövs för att stärka byggnaders motståndskraft mot extrema väderförhållanden.

Takförvaltning – en avgörande faktor

Takförvaltning kan vara en avgörande faktor för att förbättra de punkter som framkommer i rapporten:

Förbättringar av inomhusklimatet

Optimal takförvaltning bidrar till att förhindra fuktinträngning och mögeltillväxt, och förbättrar därmed inomhusklimatet avsevärt. Detta har direkt positiva effekter på hälsan hos kommunens invånare.

Ökad säkerhet

Rätt underhåll av taket minskar risken för läckage och andra säkerhetshot. Detta är särskilt viktigt för byggnader som huserar skolor, förskolor och vårdinrättningar.

Mann tar bilde av reparasjon på tak

Optimal funktionalitet

Regelbunden takförvaltning ger bättre funktionalitet för byggnaden som helhet. Detta är kritiskt för att upprätthålla viktiga tjänster som påverkar invånarnas vardagsliv.

Taktekker som reparerer tak

Sårbarhet mot klimatförändringar

Genom att investera i takförvaltning kan kommuner göra byggnaderna mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Detta är en kostnadseffektiv investering i framtida hållbarhet och minskar risken för skador från extremt väder.

Uppmuntrar till ökad medvetenhet och handling

RIF-rapporten pekar på brist på ekonomiska resurser och relevant kompetens som ett väsentligt hinder för förbättring. Framgångsrika exempel visar dock att kommuner som har lyckats har haft tydliga mål, god översikt och långsiktiga planer.

Rapporten avslöjar att kommuner saknar system och rutiner på bland annat följande områden:

  • Miljöinriktad hälso- och sjukvård (inklusive inomhusklimat): 36 %
  • Energibesparingspotential: 52 %
  • Byggnadernas klimatavtryck: 91 %
  • Byggnadernas sårbarhet för ökad klimatpåverkan: 87 %

RIF uppmanar både lokala och nationella myndigheter att öka medvetenheten och agera. Detta inkluderar nödvändiga investeringar i infrastruktur och mänskliga resurser. Takförvaltning bör vara en integrerad del av denna strategi för att säkerställa hållbar utveckling och framtida trygghet för kommunens invånare.

Kontakta oss för hjälp med takförvaltning

Lett-Tak arbeidere

Lett-Tak har över 40 års erfarenhet av takförvaltning och hjälper dig gärna. Vi har en egen serviceavdelning som kan utföra servicekontroller eller ge en tillståndsrapport och se till att ditt tak bibehåller – eller förbättrar – sin funktion under de kommande åren. Kontakta oss idag för mer information!