ESG som integrert del av forretningsfilosofien

ESG som integrert del av forretningsfilosofien

Kildesortering Lett-Tak Wood

«ESG og bærekraft er ikke buzzwords for oss. Vi er overbevist om at dedikert innsats innen ESG er en investering i å skape en bedre fremtid for oss alle.»

Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer AS

Johan Aas, daglig leder i Lett-Tak Systemer AS, forteller at innsatsen innebærer en rekke tiltak som bidrar til å redusere miljøavtrykket og fremme bærekraftige praksiser.

«Selv om størrelsen på vår bedrift kanskje ikke umiddelbart krever at vi tar skritt mot ESG-tiltak, har vi likevel valgt å handle proaktivt. Ved å integrere ESG-prinsipper i vår forretningspraksis, ikke bare opprettholder vi vår posisjon som en pålitelig samarbeidspartner, men vi styrker den også. Vår tidlige respons på nye krav og forventninger demonstrerer vår forpliktelse til å være den foretrukne partneren på markedet. Ved å ha alt ‘på stell’ sikrer vi ikke bare vår egen fremtidige suksess, men også tilliten til våre kunder, som vet at de kan stole på oss i enhver situasjon.»

Gjenbruker ressursene

Takelementene kan demonteres og gjenbrukes

Optimal ressursutnyttelse er en av måtene Lett-Tak jobber med bærekraft på, både for egen del og for kundenes. «Våre takelementer er nøye konstruert med tanke på lang levetid og enkel demontering. Dette gjør det mulig å gjenbruke dem flere ganger på ulike bygg. Når det er tid for permanent fjerning, kan tilnærmet 100% av materialene resirkuleres i stedet for å bli avfall», forklarer Aas.

Lett-Tak demontering
Her demonterer Lett-Tak gamle takelementer som skal brukes på et nytt bygg.
Skoler får brukt utstyr

Også ansatte og lokalmiljøet drar nytte av tankegangen om å bruke ressurser om igjen. Rester og avkapp av trevirke fra produksjonen brukes som fyringsved, som de ansatte får ta med seg hjem gratis. På samme måte blir brukt datautstyr tatt i bruk på for eksempel skoler, noe som gir en ekstra nytteverdi av utstyret og reduserer mengden avfall som ender opp på deponi. Isolasjonsrester fra produksjonen leveres til leverandøren for gjenbruk. «På denne måten kan vi bidra til å redusere behovet for å utvinne nye ressurser», understreker Aas.

Optimal bruk av byggematerialer

Bestiller akkurat det som trengs

Ressursene utnyttes på en effektiv måte internt i produksjonen. Ved å bestille nøyaktig oppmålte produkter, minimeres overskuddsmaterialer og avfallsmengder – samt at totaløkonomien i produksjonen og prosjektene forbedres.

Reduserer bruk av kjemikalier

For å redusere bruken av kjemikalier i produksjonsprosessen, brukes automatiske påføringsmetoder for lim, og eventuelt overskudd går tilbake til blandemaskin for gjenbruk.

Måling av trematerialer før produksjon, Lett-Tak

Kildesorterer og resirkulerer byggeavfall

Nullavtrykk på byggeplass

Lett-Tak har også implementert kildesortering som en del av miljøstrategien. «På byggeplass etterlater vi oss ikke noe avfall,» forteller Aas. «Vi rydder opp avfall under og etter montering, og kildesorterer det. Dette gjør det også ryddigere og enklere for entreprenøren og andre å utføre arbeid på byggeplassen.»

Over 85% byggeavfall resirkuleres

Over 85% av byggeavfallet resirkuleres, og mengden avfall reduseres kontinuerlig gjennom nært samarbeid med leverandører.

Kvalitetssikrer lang levetid på takelementene

Aas forklarer at beskyttelse av materialer mot fukt, nedstøving og andre skader har høy prioritet. «Vi gjennomfører regelmessige inspeksjoner av råvarer for å sikre at våre materialer er i topp stand, blant annet fuktmålinger på trematerialer. Også under montasje kontrolleres alle takelementer nøye, og eksponerte materialer beskyttes for å sikre at de oppfyller våre forventede standarder og krav.»

Dette gjør at takelementene tåler de utfordringene de utsettes for gjennom hele byggeprosessen og byggenes levetid.

Måling av fukt før produksjon, Lett-tak

Reduserer transportbehovet

Lett-Tak har en klar strategi for å redusere transportbehovet og minimere miljøpåvirkningen. Dette oppnås blant annet ved å produsere takelementene i optimale størrelser, slik at det kan transporteres mest mulig i hver forsendelse. Samtidig legges det vekt på å organisere leveranser for å unngå unødvendig transport. Dette inkluderer bestilling av materialer gjennom returtransportordninger slik at logistikken optimaliseres, og utslippene forbundet med transport reduseres.

Montering av Lett-Tak takelementer

Bruker fornybar energi i produksjonen av takelementer

Ved å utnytte solcellepaneler installert på egne takflater, produseres egen fornybar energi til bruk i produksjonsanlegget. Løsningen består av egne takelementer (som har hard overflate og er ideelle til å montere utstyr på), stående solcellepaneler som tar opp solenergi fra begge sider av panelene, en smart strømstyringsenhet som kommuniserer med værvarsel og strømpriser, og et batteri for lagring. Dette smarte systemet er et samarbeid mellom Lett-Tak, Isola Solar og TGN Energy, og kalles E-TAK.

Johan Aas på E-TAK

Stiller miljøkrav til samarbeidspartnere

«Vi stiller strenge miljøkrav ikke bare til oss selv, men også til våre leverandører,» konstanterer Aas. Han forklarer at Lett-Tak kun bruker bærekraftige komponenter i produksjonen, og fra leverandører som kan dokumentere aktivt miljøarbeid. Flere av dem har miljødeklarasjoner (EPD) og ECO Product-vurdering. Videre er Lett-Tak opptatt av å bruke konstruksjonsvirke fra bedrifter med PEFC/FSC-sertifikater, og dampsperre som er emisjonstestet. Han forteller at Lett-Tak også engasjerer seg i etterplanting av skog gjennom samarbeidspartnere.

Lett-Tak er stolte over å ha et produkt listet i Husproduktportalen, spesifikt tilpasset for Svanemerkede bygg. Dette produktet inneholder alle standardkomponenter som er tillatt brukt i Svanemerkede bygg.

ESG som drivkraft

Aas påpeker avlutningsvis at det er viktig å ha et helhetlig syn på det hele: «ESG er en integrert del av vår forretningsfilosofi og en drivkraft bak alt vi gjør. Det handler om mer enn bare miljøet. Det handler også om å ta vare på våre ansatte og vårt lokalsamfunn.»

Det legges vekt på å sikre et godt arbeidsmiljø hos Lett-Tak.

Det er etablert et tydelig sett med retningslinjer og prosedyrer for å sikre transparens, integritet og ansvarlighet i alle forretningsbeslutninger. Gode arbeidsvilkår for ansatte, en inkluderende ansettelsespraksis, støtte til lokalsamfunn og veldedige organisasjoner, fokus på etisk handel og ansvarlig styring er noen av områdene Lett-Tak prioriterer.

Hos Lett-Tak er vi forpliktet til å operere med integritet og bidra positivt til samfunnet vi er en del av. Har du spørsmål om hvordan vi arbeider med ESG? Ta gjerne kontakt oss med oss!

Les mer om følgende emner: