Hvordan forholde seg til et nytt EU-direktiv i byggebransjen?

Hvordan forholde seg til et nytt EU-direktiv i byggebransjen?

EU har foreslått en revidert versjon av bygningsenergidirektivet, som tar sikte på å fremskynde overgangen til grønne og energieffektive bygninger. Hvordan vil dette påvirke byggebransjen, og hvordan kan Lett-Tak bidra til at du oppfyller kravene?

Lett Tak solceller

Det er ventet at det endelige bygningsenergidirektivet vil bli presentert i løpet av 2023. Det er fortsatt uklart når nye regler vil tre i kraft, og eksakt hvordan direktivet vil påvirke de kravene som stilles til bygg- og eiendomsbransjen i Norge. Det som derimot er helt klart, er at bransjen må forberede seg på at nye regler vil komme. 

Alle nye bygg skal være nullutslippsbygg innen 2030

Det reviderte bygningsdirektivet setter høyere krav til energieffektivitet for nye og eksisterende bygninger. Alle nye bygg skal være nullutslippsbygg innen 2030, mens krav om klimanøytralitet foreslås å gjelde allerede fra 2027 for offentlige nybygg. Et nullutslippsbygg er et bygg med svært høy energiytelse, og hvor det gjenværende primærenergibehovet dekkes helt av fornybar energi produsert på bygget, fra lokale fornybarsamfunn eller med lokal energi fra et fjernvarme- og kjøleanlegg. Dette vil medføre et større behov for å utnytte energien på en optimal måte, blant annet ved god isolering av bygget.

Lett-Tak kan bidra med takelementer som har U-verdier helt ned til 0,08 W/(m²K). God isolasjon sørger for optimal utnyttelse av varmen inni bygget, og stor energibesparelse.

Krav om mer fornybar energi

Som følge av målet om at alle bygg skal være nullutslippsbygg innen 2050, økes behovet for mer bruk av fornybar energi i bygninger, for eksempel solcellepaneler eller varmepumper. Dette skal bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler i byggebransjen og akselerere overgangen til grønn energi.

Takelementene til Lett-Tak har hard overflate, og er ideelt for montering av solcellestativer og andre installasjoner uten at det går på bekostning av isolasjonsevne, tetthet, folie eller tekking.

Lett-Tak leverer også E-TAK, som produserer, sparer og lagrer fornybar energi. Løsningen består av patenterte solcellepaneler som produserer 60% mer energi enn tradisjonelle solcellepaneler, styringsenhet som kommuniserer med strømpriser og værvarsel, batterier til lagring av strøm, og tak som isolerer spesielt godt og optimaliserer energiutnyttelsen.

Styrket fokus på ressurs- og avfallshåndtering

Det reviderte direktivet legger stor vekt på bedre ressurs- og avfallshåndtering. Medlemslandene kan bli pålagt å utvikle tiltak for gjenbruk og resirkulering av byggematerialer, samt å redusere mengden avfall som genereres under byggeprosessen. Dette vil ikke bare bidra til å bevare naturlige ressurser, men også stimulere til utvikling av en mer sirkulær økonomi.

Alle takelementene fra Lett-Tak er demonterbare, gjenbrukbare og resirkulerbare.

Under prosjektering benytter Lett-Tak programvare som gjør at vi kan redusere materialsvinn, både under produksjon og montasje. Programvaren sørger for at vi kan bestille riktig mengde materialer til hvert enkelt prosjekt, og vi slipper å sitte igjen med råvarer til overs.

Montering er inkludert når du bestiller takelementer fra Lett-Tak. Vi rydder opp alt avfallet etter monteringen, og sorterer og kildesorterer det.

Innføring av smarte teknologier

Det kan innføres krav om at medlemslandene skal fremme bruk av smarte teknologier og løsninger i bygninger, som intelligente systemer som overvåker og optimaliserer energiforbruket.

I samarbeid med vår partner Inotek, kan vi kartlegge og termografere byggets klimaskjermer ved hjelp av drone, og identifisere avvik og lekkasjer som påvirker energiforbruket.


Bærekraftige materialer

Direktivet foreslår innføring av krav om å fremme bruk av miljøvennlige materialer i bygninger, som har lavt karbonfotavtrykk, er resirkulerbare eller biobaserte.

Lett-Tak benytter utelukkende bærekraftig produserte delkomponenter fra anerkjente leverandører, og både Lett-Tak Classic og Lett-Tak Wood er takelementer som etterlater svært lavt CO2-avtrykk. Det trebaserte Lett-Tak Wood er særlig unik i den forstand.

Grønne tak med sedum

Vi leverer tak som egner seg svært godt til beplantning av sedum. Slike grønne tak har flere miljøfordeler:

  • De absorberer regnvann
  • De er luftrensende og isolerende
  • De fremmer livsmiljøet til fugler, sommerfugler og insekter


Ønsker du et miljøvennlig og energibesparende tak til ditt neste bygg?

Med erfaring fra over 40 år i bransjen og et sterkt fokus på miljø, bistår vi gjerne med råd og veiledning.