Lav totalkostnad

Lav totalkostnad

Om du tar deg tid til å regne på det, vil du oppdage at du oppnår god totaløkonomi med takelementer fra Lett-Tak.

Vi arbeider for tiden med å utvikle en totalkostnads-kalkulator, slik at det skal bli enklere for alle å regne ut totaløkonomien i et byggeprosjekt. Frem til den er klar, vil vi fortelle deg med ord istedenfor tall om hvorfor du oppnår lav totaløkonomi med våre takelementer.

Hjelp fra start til slutt i byggeprosjektet gir optimalt tidsforbruk

Vi er din samarbeidspartner gjennom hele prosjektet. Vi rådgir, prosjekterer, produserer, monterer og reparerer. En one-stop-shop med korte beslutningsveier sparer deg for tid med planlegging og koordinering.

Ved å benytte deg av våre egne ingeniører, som kjenner til alle mulighetene med produktet, til forprosjektering, sikrer du at bygget blir optimalisert fra starten av. Dette bidrar til å unngå tidkrevende etterjusteringer og kostbare forsinkelser senere i prosessen.

Rask montering gir redusert byggetid og minimerer risiko for fuktskader

Levering og montering inngår alltid i våre tilbud. Fordi våre takelementer er lange og lette, og våre montører er spesialister på Lett-Tak, kan vi montere opptil 1200 m² tak per dag. Etter monteringen tar vi hånd om oppryddingen og kildesorteringen av avfallet. Dette frigjør deg fra å måtte koordinere og håndtere prosessene selv, og reduserer dermed tidsbruken og potensielle koordineringsproblemer.

Fordi taket monteres raskt, kan innvendige arbeider iverksettes med en gang. Dette reduserer byggetiden, og minimerer risikoen for fuktskader.

Vi har ansvar for våre egne montørers sikkerhet, og dette bidrar til å redusere dine kostnader direkte gjennom lavere forsikringspremier og potensielle erstatningskrav, og indirekte gjennom økt produktivitet og styring av HMS-kostnader.

Minimalt behov for bæringer gir besparelser i materialer og arbeid

Våre takelementer er konstruert for å kreve minimal bæring. Med spennvidder på opptil 18 meter, gir de deg betydelige besparelser både når det gjelder materialer og arbeid knyttet til bæringskonstruksjoner.

Høy isolasjonsevne gir energibesparelser

Lett-Tak elementer kan leveres med U-verdier helt ned til 0,08 W/m²K. Dette gir en svært god isolasjonsevne for taket, og høy energieffektivitet. Et tak med lav U-verdi bidrar til å minimere varmetapet gjennom bygningens takkonstruksjon. Som et resultat kan du oppleve betydelige besparelser i energikostnader over tid.

Kvalitet og bærekraft gir høy restverdi på bygget

Bygninger med høy energieffektivitet og god isolasjon har ofte en høyere markedsverdi. Et tak med lav U-verdi kan være en attraktiv funksjon for potensielle kjøpere eller leietakere som verdsetter energivennlige bygg og lavere driftskostnader.

Demonterbare og gjenbrukbare takelementer gir lang levetid

Gjennom å bruke materialer av høy kvalitet og solid konstruksjon, sikrer vi at våre takelementer er holdbare og motstandsdyktige mot slitasje og værforhold. Dette bidrar til at taket har en lengre levetid sammenlignet med andre løsninger.

En av de store fordelene med demonterbare og gjenbrukbare takelementer er muligheten til å tilpasse og endre bygget ditt over tid. Hvis det oppstår behov for ombygging, utvidelse eller renovering, kan takelementene enkelt demonteres og gjenbrukes på en effektiv måte. Dette sparer både tid og ressurser, og reduserer behovet for å kjøpe nye materialer.

Serviceavdeling sørger for tett tak år etter år

En egen takservice-avdeling står til disposisjon for alle som har et Lett-Tak, og eventuelle problemer eller behov for reparasjoner håndteres raskt og effektivt. Dette bidrar til å forhindre potensielle skader eller forverring av bygningskomponenter, og reduserer dermed behovet for dyre og omfattende reparasjoner i fremtiden. Ved å prioritere jevnlig vedlikehold og reparasjoner kan du opprettholde byggets funksjonalitet, forlenge dets levetid og unngå unødvendige utgifter på lang sikt.