Låg totalkostnad

Låg totalkostnad

Om du tar dig tid att räkna på det märker du att du uppnår god totalekonomi med takelement från Lett-Tak.

Vi arbetar just nu med att utveckla en totalkostnadskalkylator så att det blir lättare för alla att räkna ut totalekonomin i ett byggprojekt. Innan den är klar berättar vi med ord istället för siffror om varför du uppnår en låg totalekonomi med våra takelement.

Hjälp från start till slut i bygg­projektet ger optimal tids­förbrukning

Vi är din samarbetspartner under hela projektet. Vi ger råd, projekterar, producerar, monterar och reparerar. Vi erbjuder en komplett lösning med korta beslutsvägar som sparar tid för dig när det gäller planering och koordinering.

När du använder våra egna  ingenjörer, som känner till alla möjligheter med produkten, vid förprojekteringen, säkrar du att byggnaden optimeras från start. Det bidrar till att undvika tidskrävande efterjusteringar och dyra förseningar senare i processen.

Snabb montering ger kortare byggtid och minimerar risken för fuktskador.

Leverans och montering ingår alltid i våra erbjudanden. Eftersom våra takelement är långa och lätta, och våra installatörer är specialister på Lett-Tak, kan vi installera upp till 1 200 m² tak per dag. Efter monteringen tar vi hand om städning och källsortering av avfallet. Det gör att du slipper koordinera och hantera processerna, vilket minskar tidsåtgången och potentiella koordinationsproblem.

Eftersom taket monteras snabbt kan inredningsarbeten påbörjas direkt. Detta minskar byggtiden och minimerar risken för fuktskador.

Vi ansvarar för våra egna montörers säkerhet och detta hjälper till att minska dina kostnader direkt genom lägre försäkringspremier och potentiella ersättningskrav, och indirekt genom ökad produktivitet och hantering av HMS-kostnader.

Minimalt behov av lager innebär besparingar i material och arbete

Våra takelement är designade för att kräva en minimal bärande struktur. Med spännvidder på upp till 18 meter ger de dig betydande besparingar både när det gäller material och arbete relaterat till bärande konstruktioner.

Hög isolerings­prestanda ger energi­besparingar

Lett-Tak element kan levereras med U-värden så låga som 0,08 W/m²K.. Detta ger en mycket god isoleringsförmåga för taket, och hög energieffektivitet. Ett tak med lågt U-värde bidrar till att minimera värmeförlusten genom byggnadens takkonstruktion. Som ett resultat kan du uppleva betydande besparingar i energikostnader över tid.

Kvalitet och hållbarhet ger byggnaden ett högt restvärde

Byggnader med hög energieffektivitet och god isolering har ofta ett högre marknadsvärde. Ett tak med lågt U-värde kan vara en attraktiv egenskap för potentiella köpare eller hyresgäster som värdesätter energivänliga byggnader och lägre driftskostnader.

Demonterbara och återanvändbara takelement ger lång livslängd

Genom att använda högkvalitativa material och solid konstruktion säkerställer vi att våra takelement är hållbara och motståndskraftiga mot slitage och väderförhållanden. Detta bidrar till att taket får en längre livslängd jämfört med andra lösningar.

En av de stora fördelarna med demonterbara och återanvändbara takelement är möjligheten att anpassa och förändra din byggnad över tid. Om det finns behov av ombyggnad, utbyggnad eller renovering kan takelementen enkelt demonteras och återanvändas på ett effektivt sätt. Detta sparar både tid och resurser och minskar behovet av att köpa nytt material.

Serviceavdelningen sörjer för ett tätt tak år efter år

En egen takserviceavdelning står till förfogande för alla som har ett Lett-Tak och eventuella problem eller behov av reparationer hanteras snabbt och effektivt. Detta hjälper till att förhindra potentiella skador eller försämringar av byggnadskomponenter, vilket minskar behovet av dyra och omfattande reparationer i framtiden. Genom att prioritera regelbundet underhåll och reparationer kan du behålla byggnadens funktionalitet, förlänga dess livslängd och undvika onödiga utgifter på lång sikt.