Miljø- og energivennlig

Miljø- og energivennlig

Vi har et sterkt fokus på miljø og bærekraft i alle ledd av våre prosjekter, og jobber aktivt for å redusere vårt miljøavtrykk og stadig finne nye bærekraftige løsninger.

ISO 14001-sertifisert

Lett-Tak Systemer har ISO 14001-sertifisering. Denne sertifiseringen er basert på en internasjonal standard utgitt av International Organization for Standardization (ISO), og gir retningslinjer for etablering, implementering, vedlikehold og forbedring av et effektivt miljøstyringssystem. Vår sertifisering er et bevis på at vi har etablert og implementert systematiske og effektive prosesser for å håndtere og kontrollere våre miljøaspekter, samt redusere vår miljøpåvirkning og forbedre vår generelle miljøprestasjon.

Demonterbare, gjenbrukbare og resirkulerbare produkter

Våre takelementer er laget for lang levetid og enkel demontering. De kan gjenbrukes flere ganger på nye bygg, og materialene resirkuleres når de tas ned for siste gang. Dette reduserer behovet for nye materialer og minimerer avfallsmengden.

Lavt CO2-avtrykk fra produksjon og produkter

Våre strenge miljøkrav gjelder ikke bare oss, men også våre leverandører. Vi bruker kun bærekraftig produserte delkomponenter i produksjonen vår. I tillegg engasjerer vi oss i etterplanting av skog gjennom våre samarbeidspartnere. Et eksempel på et produkt med lavt CO2-avtrykk er Lett-Tak Wood, som har et avtrykk på ca. 24 kg CO₂ekv/m². Dette utgjør nesten en tredjedel av avtrykket fra massivtredekke, en fjerdedel av avtrykket fra stålprofil og en femtedel av avtrykket fra hulldekke betong.

Mer enn 85% resirkulering av byggeavfall

Mer enn 85% av byggeavfallet vårt resirkuleres, og avfallsmengden synker for hvert år, gjennom tett samarbeid med våre råvareleverandører.

Programmer som reduserer materialsvinn

For å oppnå et miljø-optimalisert takelement kreves ikke bare rene råvarer og gode egenskaper for materialene. Under prosjekteringen benytter vi programvare som gjør at vi kan redusere materialsvinn, både under produksjon og montasje. 3D-modelleringsverktøyet sørger for at vi kan bestille riktig mengde materialer til hvert enkelt prosjekt, og vi slipper å sitte igjen med råvarer til overs.

Energieffektivt med lav U-verdi

Lett-Tak leverer takelementer med U-verdi ned til 0,08W/m². Lav U-verdi betyr at mindre varme eller kjøling går tapt gjennom bygningsdelen. Dette bidrar til å redusere energiforbruket i bygningen, og har en positiv innvirkning på miljøet ved å redusere utslipp av klimagasser og behovet for ikke-fornybare energikilder.

Null byggeplassavtrykk

På byggeplass etterlater vi oss ikke noe avfall. Vi rydder opp avfall etter monteringen, og kildesorterer det. Riktig håndtering og avfallsfjerning er viktig for å oppfylle miljøkrav og regelverk. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og fremme en god bærekraftig praksis i byggebransjen.

Fornybar energi med solceller

Takflaten vi tilbyr er et undervurdert areal. Den siste tiden har mange fått øynene opp for de muligheter som er for å bruke takflaten som en plattform for solcellefangst og energiproduksjon. Lett-Tak har lansert E-TAK (energi-tak) som er en komplett løsning for å produsere strøm på eget tak, ta vare på den energien som blir produsert med et godt isolert tak som holder på varmen og en batteriløsning som sikrer effektiv utnyttelse av overskuddskraft. Vi kan også bidra med andre solcelleløsninger.