Miljö- och energivänligt

Miljö- och energivänligt

Vi har stort fokus på miljö och hållbarhet i alla skeden av våra projekt och vi arbetar aktivt för att minska vårt miljöavtryck och ständigt hitta nya hållbara lösningar.

ISO 14001-certifierad

Lett-Tak Systemer har ISO 14001-certifiering. Denna certifiering är baserad på en internationell standard som har publicerats av International Organization for Standardization (ISO), och ställer upp riktlinjer för att etablera, implementera, underhålla och förbättra ett effektivt miljöstyrningssystem. Vår certifiering är ett bevis på att vi har etablerat och implementerat systematiska och effektiva processer för att hantera och kontrollera våra miljöaspekter, samt minska vår miljöpåverkan och förbättra vår övergripande miljöprestanda.

Demonterbara, återanvändbara och återvinningsbara produkter

Våra takelement är designade för lång livslängd och enkel demontering. De kan återanvändas flera gånger på nya byggnader och materialen återvinns när de tas ned för sista gången. Detta minskar behovet av nya material och minimerar mängden avfall.

Lågt CO2-avtryck från produktion och produkter

Våra strikta miljökrav gäller inte bara oss utan även våra leverantörer. Vi använder endast hållbart producerade delkomponenter i vår produktion. Dessutom är vi med och återplanterar skog genom våra samarbetspartners. Ett exempel på en produkt med lågt CO2-avtryck är Lett-Tak Wood, som har ett fotavtryck på ca 24 kg CO₂ekv/m². Detta utgör nästan en tredjedel av fotavtrycket från ett däck i massivträ en fjärdedel av fotavtrycket från en stålprofil och en femtedel av fotavtrycket från perforerad betong.

Mer än 85 % återvinning av byggavfall

Mer än 85 % av vårt byggavfall återvinns och mängden avfall minskar för varje år, genom nära samarbete med våra råvaruleverantörer.

Program som minskar materialspill

För att̊ uppnå̊ ett miljöoptimerat takelement krävs inte bara rena råvaror och goda egenskaper hos materialen. Under projekteringen använder vi mjukvara som gör att vi kan minska materialspill, både under produktion och montering. 3D-modelleringsverktyget sörjer för att vi kan beställa rätt mängd material för varje enskilt projekt och vi blir inte sittande med råvaror över.

Energieffektivt med lågt U-värde

Lett-Tak levererar takelement med U-värde ned till 0,08 W/m². Ett lågt U-värde gör att mindre värme eller kyla går förlorad genom byggnadsdelen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen i byggnaden och har en positiv inverkan på miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser och behovet av icke-förnybara energikällor.

Noll fotavtryck på byggarbetsplatsen

Vi lämnar inget avfall efter oss på byggarbetsplatsen. Vi städar upp avfall efter monteringen och källsorterar det. Korrekt hantering och avfallshantering är viktigt för att uppfylla miljökrav och föreskrifter. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och främja god hållbar praxis inom byggbranschen.

Förnybar energi med solceller

Takytan vi erbjuder är en underskattad yta. Den senaste tiden har många fått upp ögonen för möjligheterna att använda takytan som plattform för solceller och energiproduktion. Lett-Tak har lanserat E-TAK (energi-tak) som är en helhetslösning för att producera el på ditt eget tak, ta hand om den energi som produceras med ett välisolerat tak som håller värmen och en batterilösning som säkerställer ett effektivt utnyttjande av överskottseffekt. Vi kan också bidra med andra solcellslösningar.