Integritet och cookies

Integritet och cookies

När du besöker vår webbplats laddar din webbläsare ned cookies. Det är små textfiler som utbyts mellan din enhet och webbplatsen och används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt. Nedan hittar du en översikt över vilka cookies som används.

Denna integritetspolicy gäller för Lett-Tak Systemer AS och förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet. Vi har åtagit oss att behandla personuppgifter på ett betryggande och förtroendeingivande sätt. Om du har frågor eller vill veta mer om vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss – se kontaktuppgifter under Företagsinformation.

Inledning

Lett-Tak Systemer AS är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Deklarationen innehåller information som du har rätt till när information samlas in från våra webbplatser (personuppgiftslagen § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (personuppgiftslagen § 18, stycke 1).

Lett-Tak Systemer AS delar eller använder inte personuppgifter för andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy.

Centrala begrepp

”Personuppgifter” är uppgifter och bedömningar som kan kopplas till en identifierbar individ. Det kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och beteendehistorik.

”Behandling av personuppgifter” omfattar all form av hantering av personuppgifter, såsom insamling, analys, registrering och lagring.

”Personuppgiftsansvarig” är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilken information som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter utifrån gällande personuppgiftslag.

Företagsinformation

Om du har frågor om behandlingen eller vill komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Lett-Tak Systemer AS
Hegdalveien 139
3261 Larvik
Telefon: 33 13 28 00
Org.nr: 988 782 300
E-postadress: firmapost@lett-tak.no

Syftet med personuppgifterna

Vi samlar in och använder personuppgifter för olika ändamål beroende på vår kundrelation med dig och hur vi kommer i kontakt med dig. All behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med de vid var tid gällande personuppgiftsreglerna inklusive personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen (GDPR).
Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

a) För att leverera våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att leverera våra tjänster till dig. Vi behöver till exempel personuppgifter för att kunna svara på dina förfrågningar, skicka nyhetsbrev till dig och säkerställa bästa möjliga användarupplevelse på vår hemsida för dig.

b) För att visa dig relevant marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra vår annonsering och visa dig relevant innehåll. Genom att acceptera tredjepartscookies accepterar du riktad annonsering på digitala plattformar som Google eller sociala medier.

c) För att ta fram statistik och förstå marknadstrender

Vi tar fram statistik och kartlägger marknadstrender. Det gör vi för att kunna förbättra och vidareutveckla våra tjänster.

Vilken information vi samlar in

Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

Nedan följer en översikt över hur vi samlar in personuppgifterna och vilken information det vanligtvis är. Vi samlar inte in känslig information.

a) Information vi får via e-post.

Vi använder e-post som en kommunikationslösning. Behandlingen av information bygger på att vi har ett nödvändigt berättigat intresse av att behandla personuppgifter via e-post (se GDPR artikel 6 (1) f) för att ha ett arbetsverktyg och en kommunikationslösning. Vilka personuppgifter som behandlas i e-postmeddelanden beror på syftet med e-postmeddelandet och vad som ingår i det. E-postmeddelanden raderas när de inte längre behövs och vi har åtgärder för att säkerställa regelbunden radering av e-postmeddelanden. Vi uppmärksammar dig på att vanlig e-post är okrypterad. Vi uppmuntrar dig därför inte att skicka konfidentiell, känslig eller annan konfidentiell information via e-post.

b) Cookies/information vi får genom prenumeration på nyhetsbrev eller kontaktformulär.

Om du begär information eller anmäler dig till ett nyhetsbrev skickar vi ut information om våra produkter och tjänster, artiklar, nyhetsbrev och annan information och marknadsföring. Vi kommer sedan att behandla ditt namn och din e-postadress. Behandlingen sker på basis av samtycke eller en kundrelation med dig. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet (det finns en avregistreringslänk längst ner i varje nyhetsbrev) eller kontakta oss om du vill avsluta prenumerationen.

c) Information vi får genom att du använder våra webbplatser.

Våra webbplatser använder cookies, bl.a. att samla in information för att förbättra kundupplevelsen på webbplatser och tjänster, samt att erbjuda funktioner i tjänsterna. En cookie är en textfil som, när du besöker eller interagerar med en webbplats, placeras i din webbläsares interna minne eller en nummer-/nummerserie som kan identifiera din webbläsare eller enhet som använder webbplatsen.

Webbplatsen aktiverar endast de typer av cookies som du har gett ditt samtycke till. All information om vilka cookies vi använder och annan information relaterad till cookies hittar du genom att klicka på denna länk för att öppna cookiesbannern igen. Om så önskas kan du ändra ditt samtycke här.

Vi använder informationen för att ge dig rekommendationer och tjänsteanpassningar som är mest relevanta för dig. Det gör vi både utifrån besökarens beteende, t.ex. på basis av tjänster som har använts, länkar som har klickats på, information som har lästs eller utifrån beteendet hos andra användare med liknande användningsmönster. Dessutom används cookies för att tillhandahålla anpassad marknadsföring på våra webbplatser, i annonsnätverk och på sociala medier. Så långt det är praktiskt möjligt försöker vi göra detta med anonym information, utan att vi vet att informationen är kopplad specifikt till den enskilda besökaren.

Webbplatsen använder cookies för följande ändamål:
Tekniskt nödvändiga cookies: Dessa är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.
Statistiska cookies: De samlar in information om användningen av webbplatsen och hjälper oss att förbättra webbplatsen och din användarupplevelse.
Marknadsföringscookies: Detta är cookies som gör att vi eller våra partners kan skicka information till dig som kan vara av intresse för dig.

d) Information från kundrelationer

I många fall är det nödvändigt för oss att inhämta personuppgifter för att kunna ingå avtal med kunder och leverantörer, bland annat för att dokumentera att avtal har ingåtts.
Vi behandlar personuppgifter om kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och samarbetspartners för försäljnings- och marknadsaktiviteter. I dessa fall behandlar vi namn, kontaktuppgifter, företagsnamn och uppgifter som rör det företag där den berörda personen arbetar.
Behandlingen av personuppgifter bygger på att vi har ett nödvändigt legitimt intresse (GDPR artikel 6 (1) f) för att hantera relationen med våra kunder, partners och leverantörer. Vi lagrar information så länge vi tror att den kan användas, till exempel för att dokumentera förhållanden kring tjänster.

Förvaring och lagring

Vi behandlar personuppgifter under den tid det tar att uppfylla syftet med deras insamling, eller tills du återkallar ditt samtycke.
Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts, såsom lagstadgade skyldigheter avseende bokföring, uppföljning av kundförhållandet i samband med reklamationer m.m. Personuppgifter som vi behandlar till följd av en rättslig skyldighet raderas så snart vi inte längre är skyldiga att behålla uppgifterna.

Delning av uppgifter

Lett-Tak Systemer delar inte, säljer, överför eller avslöjar inte på något annat sätt dina personuppgifter utöver vad som beskrivs i integritetspolicyn. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga, eller om vi får ditt samtycke. Samarbetspartners kommer endast att ges tillgång till informationen om detta är nödvändigt för att utföra tjänster åt Lett-Tak Systemer AS. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten. Dessutom kommer Lett-Tak Systemer AS att bestämma hur behandlingen av informationen ska ske.

Skydd av personuppgifter

Lett-Tak Systemer AS har goda rutiner för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter, samt att behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftnings krav. Vi använder olika säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som är under vår kontroll för att förhindra obehörig åtkomst, insamling, användning, avslöjande, avslöjande, kopiering, modifiering eller bortskaffande. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomsthantering och arkiveringsrutiner samt rutiner för hantering av uppgifter och uppföljning av förfrågningar om rätt till åtkomst, rättelse och radering.

Dina rättigheter till åtkomst och radering

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också kräva att vi korrigerar felaktiga uppgifter eller raderar dina uppgifter.

Om du vill återkalla ditt samtycke eller begära en översikt av information, rättelse eller radering, kontakta oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för företagsuppgifter.

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga till den norska dataskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

Ändringar i integritetspolicyn

När vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom policyn regelbundet. Om större förändringar görs som väsentligt förändrar vår integritetspraxis kan vi även meddela dig på andra sätt, exempelvis via e-post, på vår hemsida eller via våra sociala medier.

Senast ändrad: 27 februari 2023