Reduserte nedetid med demontering av taket

Reduserte nedetid med demontering av taket

Vestfold Krematorium sto overfor en betydelig utfordring da de skulle installere en ny kremasjonsovn i sitt mursteinsbygg. Den massive ovnen på 25 tonn var umulig å få inn gjennom tradisjonelle innganger uten å pådra seg langvarig driftsstans. Løsningen kom ovenfra.

Lett-Tak demontering

Risikerte lang nedetid

Da behovet oppstod for å erstatte de 14 år gamle kremasjonsovnene med en mer effektiv og miljøvennlig modell som bruker en tredjedel av strømforbruket, måtte ulike alternativer vurderes for å få den installert i bygget. Å dele opp ovnen i flere deler for å få den inn gjennom dører eller vinduer, eller å utvide bygningen, var blant forslagene. Imidlertid ville gjennomføringen av disse løsningene medføre betydelig nedetid i driften og økte kostnader.

Demonterbare takelementer ble redningen

Krematoriet fikk hjelp av eksterne konsulenter til det byggtekniske. Da det ble kjent for konsulentene at  taket var levert av Lett-Tak Systemer, kom forslaget opp om å åpne taket. På grunn av takelementenes lange spenn og mulighet for rask demontering og remontering, ble valget enkelt. To takelementer skulle demonteres, og ovnen heises ned gjennom taket, før takelementene igjen skulle remonteres tilbake. 

Lett-Tak demontering
To takelementer skulle demonteres for å heise ned den nye ovnen.

Se video fra demontering av taket

Store kostnadsbesparelser

Daglig leder i Vestfold Krematorium, Monika Holm Svinsholt, forteller at hun har gru-gledet seg til dagen taket skulle demonteres. “Men det har gått helt fantastisk bra,” sier hun. “Det å bygge et krematorium er komplekst, og at vi har takelementer som takløsning har vært avgjørende for denne tids- og kostnadsbesparelsen vi nå oppnår.”

“Dette har redusert nedetiden betraktelig,” legger rådgiver i krematoriet, Ola Asp, til. “Det betyr store kostnadsbesparelser for oss. Om jeg skulle bygge nytt krematorieum, ville jeg bevisst valgt Lett-Tak!”

Monika Holm Svinsholt og Ola Asp fra Vestfold Krematorium
Monika Hom Svinsholt (tv) og Ola Asp (th) fra Vestfold Krematorium verdsetter den korte nedetiden.

Fornøyd entreprenør

Knut Tverråen, daglig leder i Jemo Entreprenør AS, uttrykker stor tilfredshet med fleksibiliteten til Lett-Tak-systemet. «Muligheten til å demontere og remontere takelementene på denne måten gjør hele prosessen betydelig enklere for oss,» sier han. «Med selvbærende takelementer i lange spenn, er det enkelt å heise dem av og på. Arbeidet går raskt, og taket blir tettet igjen samme dag som det åpnes. Hvis vi hadde hatt en takkonstruksjon i tre eller betong, ville dette vært langt mer omfattende. Nå kan vi fullføre jobben på én dag og få taket helt tett igjen. Dette er også svært miljøvennlig, da det ikke genereres noe avfall i det hele tatt.»

Entreprenør Tverråen fra Jemo Entreprenør er svært fornøyd med fleksibiliteten til Lett-Tak taksystemer.

Stor fleksibilitet for byggherren

Morten Øien, service- og ettermarkedsansvalig i Lett-Tak Systemer AS, forteller at takelementenes konstruksjon gjør demontering og remontering svært enkelt. “Takelementene er så store at vi kun trenger å demontere to elementer for å få ovnen inn. Dette er en svært effektiv prosess, som vi kun bruker en dag på,” sier han.

“For næringsbygg hvor det kan oppstå behov å bytte ut store maskiner eller utstyr, vil nedetiden og kostnadene minimaliseres dersom våre takelementer er brukt.” Han legger til at værforholdene alltid er en risiko i byggebransjen, og at et raskt tettet bygg som oppnås med Lett-Takelementer reduserer risikoen for innvendige skader.

«Dette har redusert nedetiden betraktelig for oss, og det betyr store kostnadsbesparelser.»

Ola Asp, rådgiver i Vestfold Krematorium

Optimalt valg for bærekraftige bygg

Miljøfordelene er også merkbare. Tommy Nilsen, salgs- og markedssjef hos Lett-Tak Systemer AS, understreker at demontering og remontering av takelementene bidrar til å bevare miljøet ved å unngå behovet for nye råvareressurser. «Når du velger Lett-Tak, får du ikke bare stor grad av frihet og fleksibilitet,» forklarer han, «du sparer også penger samtidig som miljøet skånes for unødvendig belastning. Den enkle tilpasningsmuligheten Lett-Takelementer gir, gjør det mulig å gjennomføre selv de mest kompliserte jobber på en enkel måte.» Han legger til at takelementene er 100% gjenbrukbare, noe som bidrar til en bærekraftig praksis og bedre LCA.

«Ved å velge Lett-Tak,» avslutter Nilsen, «kan du være trygg på at du har tatt det beste valget for miljøet samtidig som du nyter den store fleksibiliteten som våre produkter gir.»

«Hvis vi hadde hatt en takkonstruksjon i tre eller betong, ville dette vært langt mer omfattende.»

Knut Tverråen, daglig leder i Jemo Entreprenør AS

Se bilder fra demontering og remontering av takelementene