Dampsaga Barnehage

Dampsaga barnehage

Dampsaga Barnehage

Himlingene er høye og energiforbruket lavt på Dampsaga barnehage. Bygget har et bruttoareal på 1.200 kvm.

Byggestart: 2013
Byggherre: Kronen og Albatross barnehage
Byggentreprenør: Consto Øst
Arkitekt og bildekilde: ALT. Arkitektur