Dampsaga dagis

Dampsaga barnehage

Dampsaga dagis

Taken är höga och energiförbrukningen är låg på Dampsaga förskola. Byggnaden har en bruttoarea på 1 200 kvm.

Byggår: 2013
Byggherre: Kronen og Albatross barnehage
Byggentreprenör: Consto Øst
Arkitekt och bildkälla: ALT. Arkitektur