Nyköpings Gymnasium

Nyköpings Gymnasium

Nyköpings Gymnasium

Nyköpings videregående skole er den største i Nyköping. Den nye skolebygningen knytter teknikkbygningen, aulabygningen og ekspedisjonsbygningen sammen med en glassgang.

Byggestart: 2016
Bruttoareal: utbygging på 5 600 m2, ombygging av 12 400 m2
Byggherre: Nyköpings kommun
Byggentreprenør: Byggmästarna i Nyköping AB
Arkitekt og bildekilde: Cederwall arkitekter og Carlstedt Arkitekter