Nyköpings Gymnasium

Nyköpings Gymnasium

Nyköpings Gymnasium

Nyköpings videregående skole er den største i Nyköping. Den nye skolebygningen knytter teknikkbygningen, aulabygningen og ekspedisjonsbygningen sammen med en glassgang.

Byggår: 2016
Bruttoarea: tillbyggnad 5 600 m2, ombyggnad 12 400 m2
Byggherre: Nyköpings kommun
Byggentreprenör: Byggmästarna i Nyköping AB
Arkitekt och bildkälla: Cederwall arkitekter og Carlstedt Arkitekter