Svalbard folkehøgskole

Svalbard folkehøgskole

Svalbard folkehøgskole

Svalbard folkehøgskole har en tydelig miljøprofil med lavt energibehov og solcellepark på Lett-Taket. Skolen ble nominert som 1 av 3 til Årets trebyggeri -23

Byggestart: 2023
Byggherre: Store Norske
Byggentreprenør: Hæhre Arctic AS
Arkitekt og bildekilde: Link Arkitektur

Verdens nordligste folkehøyskole på Sjøskrenten, med 125 skoleplasser. Svalbard folkehøgskole ble nominert til Årets trebyggeri -23.