Se opp – pass på taket ditt!

Se opp – pass på taket ditt!

Taket er den fasaden på bygget ditt som utsettes for hardest nedbør og mest slitasje. Har du tenkt på hvordan du kan unngå store kostnader og bekymringer som følge av skader på taket ditt?

Service på Lett-Tak
Bilde av Morten Øien

Morten Øien, service- og ettermarkedsansvarlig for Lett-Tak, forteller at takforvaltning i form av regelmessig ettersyn og kontroll av tak er svært viktig for å spare kostnader og opprettholde takets tiltenkte funksjon år etter år. 

«Takettersyn koster lite sammenlignet med utgiftene man risikerer å få om man ikke har årlig ettersyn. Med en ettersynsavtale får du service og ettersyn satt i system – og en bekymring mindre», forteller Øien.

Taket er byggets mest utsatte fasade

Været i Norden blir tøffere og våtere, og taket er utsatt for store belastninger gjennom sin levetid. Fuktskader er en gjenganger, og i nesten 3 av 4 skadetilfeller undersøkt av SINTEF de siste årene skyldes skadene fukt fra nedbør, kondens eller innbygget overskuddsfukt i materialer. Øien forteller at Lett-Tak sine takelementer produseres innendørs i tørre og ideelle forhold, hvilket gjør at innebygget fukt ikke er et tema for egne elementer. «Været får vi derimot ikke påvirket», sier han.

Hvordan utføres ettersyn av tak?

Øien forteller at takettersyn gjennomføres med fuktmåling og visuell sjekk av hele taket. Lett-Tak sine egne montører har detaljkunnskaper om taket ditt, og arbeider etter en tilstandsrapport basert på Norsk Standard NS3424. Overganger, beslag, skjøter, og takbelegg rundt installasjoner kontrolleres nøye. Det sjekkes også at slukrister og renner er fri for løv, is og andre hindringer. Dette bidrar til at taket ditt opprettholder sin opprinnelige funksjon.

«Dersom vi finner en eller flere mindre skader som kan repareres på stedet, utbedrer vi selvsagt dette under selve befaringen i forbindelse med taksjekken. Eventuelle andre mangler og skader rapporterer vi om i tilsynsrapporten. Vi estimerer også hva det vil koste å reparere eventuelle skader og mangler. Dette gir en trygghet og økonomisk forutsigbarhet for byggansvarlig», sier Øien.

Før montering av utstyr på taket, er det viktig å forsikre seg om at taket er egnet for dette.

«Om du vurderer solceller eller andre installasjoner er det spesielt viktig med en kontroll i forkant. Du bør vite hva taket tåler av belastninger i tillegg til snølast, vindlast og egenvekt. Vi gir deg også en vurdering av egnethet for solceller i forhold til byggets plassering. Detaljene får du dokumentert av oss, slik at du kan være trygg på å ta de rette valgene når du skal montere utstyr på taket», fortsetter han.

I tillegg tas det en vurdering tekking og underlag, samt egnethet for montering i forhold til takets fallretning og valg av innfesting.

Morten Øien fra Lett-Tak ser på tilstandsrapport på iPad

«Tilstandsrapporten du mottar er basert på Norsk Standard NS3424. Den beskriver status for taket ditt på tidspunktet for ettersyn, herunder tilstand på undertak, taktekking, skjøter, sluk, gjennomføringer og beslag, samt en status på eventuelle fuktskader. I rapporten får du også tilbakemelding på om sikringsutstyret for taket ditt er i tråd med forskriftene», forklarer Øien.

Hva er fordelene med en ettersynsavtale?

For at taket skal yte den beste kvaliteten og oppnå lengst mulig levetid på en god og økonomisk måte, er det helt nødvendig at ettersyn og service utføres etter kravene i FDV-dokumentasjon. Med dokumentasjon på vedlikehold kan du også slippe avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør. Jevnlig kontroll og vedlikehold på taket ditt er derfor en viktig investering som gir deg trygghet og en forutsigbar driftsøkonomi. Et tak levert av Lett-Tak Systemer krever dokumentert ettersyn minst én gang per år for å opprettholde full garanti på konstruksjon og overflate.

Fordelene med en ettersynsavtale er mange, og Øien forteller videre:

«Tilstandsrapporten du mottar er basert på Norsk Standard NS3424. Den beskriver status for taket ditt på tidspunktet for ettersyn, herunder tilstand på undertak, taktekking, skjøter, sluk, gjennomføringer og beslag, samt en status på eventuelle fuktskader. I rapporten får du også tilbakemelding på om sikringsutstyret for taket ditt er i tråd med forskriftene», forklarer Øien.

«Med en ettersynsavtale er du sikret årlig ettersyn av taket på bygget ditt. Dette gir en trygghet på å forhindre større skader på taket, samt de konsekvensene eventuelle skader på taket kan medføre – en slik skade kan nemlig bli svært kostbar. Mindre skader vil oppdages før de medfører omfattende reparasjoner, og behovet for eventuelle større tiltak vil avdekkes før tak og bygg får omfattende skader.

Arbeidet er tilbudsbasert, og eksempler på service kan være bytte av beslag, mindre reparasjoner og montering av permanent sikring. Ettersynsavtalen gir også god kunnskap om taket ditt slik at det er mulig å forutsi kommende behov for vedlikehold og eventuell rehabilitering. Slike inngrep på taket bør gjøres av personer med detaljkunnskap om Lett-Tak-elementenes virkemåte.»

Lett-Tak tilbyr ettersynsavtale for årlig ettersyn av tak til alle nye og eksisterende kunder, enten du har ansvaret for en idrettshall, et næringsbygg, logistikk- og lagerbygg, undervisningsbygg, helsebygg, annet større bygg, eller har ansvar for vedlikehold av tak i et borettslag. Les mer om våre tjenester innen takservice.

Vil du være trygg på å unngå overraskende kostnader, og få en trygghet på at taket ditt holder den standarden den skal? Ta kontakt med Morten Øien for mer informasjon eller bestilling av ettersynsavtale.