Se upp – ta hand om ditt tak!

Se upp – ta hand om ditt tak!

Taket är den del på din byggnad som utsätts för den tuffaste nederbörden och mest slitage. Har du funderat på hur du kan undvika höga kostnader och problem på grund av skador på ditt tak?

Bilde av Morten Øien

Morten Øien, service- och eftermarknadsansvarig för Lett-Tak, säger att takförvaltning i form av regelbunden inspektion och kontroll av tak är mycket viktigt för att spara kostnader och upprätthålla den avsedda funktionen av taket år efter år. 

”Takinspektion kostar lite jämfört med de kostnader som kan uppstå om det inte sker en årlig inspektion. Med ett inspektionsavtal får du service och inspektion på plats – och ett bekymmer mindre”, säger Øien.

Taket är byggets mest utsatta fasad

Vädret i Norden blir tuffare och blötare, och taket utsätts för tung belastning under hela sin livstid. Fuktskador är ett spöke och i nästan 3 av 4 fall som SINTEF undersökt under de senaste åren beror skadorna på fukt från nederbörd, kondens eller inbyggd överskottsfukt i material. Øien säger att takelement från Lett-Tak produceras inomhus under torra och idealiska förhållanden, vilket innebär att inbyggd fukt inte är en fråga för egna element. ”Vädret kan vi däremot inte påverka”, säger han.

Skador på tak kan bli dyrt

Skador kan uppstå av flera skäl, men en gemensam nämnare är att det snabbt kan kosta väldigt mycket att reparera. Små skador ska upptäckas och repareras snarast möjligt för att undvika att de utvecklas. Försäkringen täcker ofta endast följdskador, och inte själva skadan. Med underhållsdokumentation kan du undvika förlust i försäkringsavtalet. Regelbunden kontroll och underhåll på taket är därför en viktig investering som ger dig trygghet och en förutsägbar driftsekonomi.

Hur utför man en takinspektion?

Øien säger att takinspektion utförs med fuktmätning och visuell kontroll av hela taket. Övergångar, beslag, fogar och takbeklädnader runt installationer kontrolleras noggrant. Det kontrolleras också att slukrister och rännor är fria från löv, is och andra hinder. Allt dokumenteras i en tillståndsrapport byggd på NS3424.

”Om vi hittar en eller flera mindre skador som kan repareras på plats, kommer vi naturligtvis att göra det under den faktiska inspektionen i samband med takkontrollen. Eventuella övriga brister och skador redovisas i inspektionsrapporten. Vi uppskattar också vad det kommer att kosta att reparera eventuella skador och defekter. Det ger en säker och ekonomisk förutsägbarhet för den byggansvarige”, säger Øien.

Innan man installerar utrustning på taket är det viktigt att se till att taket är lämpligt för detta.

”Om du funderar på solceller eller andra installationer är det extra viktigt att kontrollera innan. Du bör veta vilka belastningar taket tål utöver snölast, vindlast och egenvikt. Vi ger dig även en bedömning av lämplighet för solceller i förhållande till byggnadens placering Du får detaljerna dokumenterade av oss, så du kan vara trygg i att göra rätt val vid montering av utrustning på taket”, fortsätter han.

Dessutom görs en bedömning av tak och underlag samt lämplighet för montering i förhållande till takets fallriktning och val av infästning.

Vad är fördelarna med ett inspektionsavtal?

Fördelarna med ett inspektionsavtal är många, och Øien säger att en årlig kontroll av taket kan förhindra oförutsedda kostnader till följd av större skador. Mindre skador kommer att upptäckas innan de medför omfattande reparationer och behovet av eventuella åtgärder kommer att bedömas innan taket och byggnaden får omfattande skador.

Arbetet är offertbaserat och exempel på service kan vara byte av beslag, mindre reparationer och montering av permanent säkring. Inspektionsavtalet ger också god kunskap om ditt tak så att det är möjligt att förutsäga framtida underhållsbehov och eventuella ytterligare åtgärder. Sådana ingrepp på taket bör utföras av personer med detaljkunskap om Lett-Tak-elementens verkningssätt.

Lett-Tak erbjuder ett inspektionsavtal för årlig inspektion till alla nya och befintliga kunder, oavsett om du är ansvarig för en idrottshall, en kommersiell byggnad, logistik- och lagerbyggnader, undervisningsbyggnader, hälsovårdsbyggnader, andra större byggnader, eller har ansvar för underhåll av tak i en bostadsrättsförening.

Läs mer om våra tjänster inom takservice.

Vill du vara säker på att undvika överraskande kostnader, och vara säker på att ditt tak kommer att hålla den standard som krävs? Kontakta då Morten Øien för mer information eller beställning av inspektionsavtal.