Ljud och inomhusmiljö

Ljud och inomhusmiljö

Produksjonsarbeider i Lett-Tak legger på perforert plate på et takelement

Taket har en betydande inverkan på en byggnads ljud- och inomhusmiljö. Goda akustiska egenskaper i taket bidrar till att minska buller och förbättra ljudkvaliteten inomhus. Ljudabsorberande takelement kan absorbera och minska efterklang, ekon och oönskat brus, vilket skapar en trevligare ljudmiljö.

Ljudabsorptionsmätning av Lett-Tak element

Norges byggforskningsinstitut (Byggforsk), numera en del av SINTEF, har genomfört mätningar i NBI:s ljudlaboratorium för att utvärdera ljudabsorptionsfaktorn för olika varianter av Lett-Tak-element, både med och utan ljuddämpande undersida. Resultaten visar att Lett-Tak element har särskilt god ljudabsorption när elementen är utförda med perforerad plåt och tilläggsisolering av 30–50 mm mineralull. Alla varianter med perforerad platta och tilläggsisolering uppnår mycket god ljudabsorption, med viktade värden från 0,85 till 1,00. Perforeringsgraden hade en försumbar effekt på absorptionsfaktorn. Standardleveransen av Lett-Tak innehåller en perforeringsgrad på 15–17 %.

Läs om vårt projekt i Tammerfors som krävde särskilt god ljudisolering.

 1. Dokument ikon
  Byggforsk-rapport, ljudabsorption hos Lett-Tak Classic1 MB

Mätrapport flanköverföring

Mätningar har utförts på ett Lett-Tak-element av typ 31 som använts som flankerande konstruktion, där en lättvägg med dubbelgips använts som avskiljande konstruktion. Resultaten av mätningarna visar att genom att använda en kontinuerlig korrugerad stålplåt på elementet uppnås betydligt större flanköverföring jämfört med andra anslutningslösningar mot vägg.

Laboratoriemätningarna visar en total ljudreduktion för både vägg och element, som varierar från Rw = 38 dB till Rw = 62 dB, beroende på anslutningslösningarna mellan takelement och vägg.

Detta talar för att valet av anslutningsmetod mellan Lett-Tak-element och väggar har en betydande effekt på ljudisoleringen. Genom att välja rätt anslutningslösning kan högre ljudreduktion, och därmed bättre ljudisolering i byggnaden, uppnås.

 1. Dokument ikon
  Flanköverföring, rapport nr 100725:01170 KB
 2. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Provning av luftinträngning SINTEF Byggforsk 20103 MB
 3. Dokument ikon
  Lett-Tak Classic Mätning i ljudlaboratorium SINTEF 20074 MB

LT-D Ljudreducerande lösningar

LT-D (Ljudreducerande lösningar) är speciallösningar som fokuserar på att optimera ljudisoleringen i byggnader. Med LT-D kan hög ljudreduktion och bättre ljudkvalitet uppnås i byggnader. Lösningarna innefattar användning av ljuddämpande material och konstruktioner, såsom isolerade takplåtar, speciella ljuddämpande fästelement och tätningslösningar.

LT-D-systemet tar även hänsyn till flanktransmission, som är ljudöverföring genom anslutningspunkter mellan byggnadsdelar. Genom att välja rätt anslutningsmetoder och detaljer kan flanktransmissionen minimeras och den allmänna ljudisoleringen i byggnaden förbättras.

Med LT-D Ljudreducerande lösningar kan du skapa en bekväm och tyst inomhusmiljö, vilket är särskilt viktigt i bullerkänsliga områden som bostäder, kontor, hotell och vårdinrättningar.

 1. Dokument ikon
  LT-D-01 Akustikrapport Hel innertakplatta, Rw=38bB21 KB
 2. Dokument ikon
  LT-D-02 Akustikrapport Slits i innertak, Rw=61 dB23 KB
 3. Dokument ikon
  LT-D 03 Akustikrapport Hattbeslag med slits i tak, Rw=58 dB20 KB
 4. Dokument ikon
  LT-D-04 Akustikrapport Hattbeslag med slits och skumlist, Rw=60 dB22 KB
 5. Dokument ikon
  LT-D-05 Akustikrapport 2 lager gips med slits, Rw=62 dB19 KB

Kontakta oss om du har frågor om Lett-Tak och ljudisolering.