FDV

FDV

FDV-dokumentationen innehåller information om byggnadens tekniska installationer, material, utrustning och system. Dokumentationen ger en översikt över hur byggnaden är konstruerad och vilka material som används, samt hur olika tekniska installationer och system fungerar.

Vad är FDV?

FDV står för ”Förvaltning, Drift och Underhåll”, och är en viktig del av byggnads- och fastighetsförvaltningen. FDV-dokumentation är en samling dokument och information om byggnaden eller fastigheten som är nödvändig för att kunna förvalta, driva och underhålla på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Vad används FDV till?

Underhållspersonal, driftledare och andra som är involverade i förvaltningen av byggnaden kan använda FDV-dokumentationen som vägledning för att utföra rutinmässiga underhållsuppgifter, lösa problem eller utföra reparationer. Det är också användbart för att kunna identifiera reservdelar, planera byte av komponenter och upprätthålla byggnadens funktion över tid.

En aktuell och komplett FDV-dokumentation är därför väsentlig för att säkerställa en effektiv och kostnadseffektiv förvaltning av byggnaden eller fastigheten, och bidrar till att bevara byggnadens värden och förlänga dess livslängd.

FDV-dokumentation för Lett-Tak

Här kan du ladda ned FDV-dokumentation för Lett-Tak.

FDV-dokumentation för Lett-Tak levererat med underlagspapp

 1. Dokument ikon
  01 FDV Lett-Tak levert med underlagspapp207 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Declaration of performance-en Isola LT Kraftunderlag62 KB

FDV-dokumentation för Lett-Tak levererat med Protan SE 1.6

 1. Dokument ikon
  1.0 FDV Lett-Tak elementer tekket med Protan247 KB
 2. Dokument ikon
  SINTEF Teknisk godkjenning nr 2215840 KB
 3. Dokument ikon
  Sintef Teknisk Godkjenning 2010327 KB

Kontakta oss om du har frågor om FDV.